NormaBHP.pl 2014/06

 • Temat Numeru
  • Znakowanie i instrukcje użytkowania rękawic ochronnych. Jak je interpretować
   Odpowiedni dobór rękawic do zagrożeń ma zapewnić właściwą ochronę rąk użytkowników tej grupy wyrobów. Podstawowe informacje dotyczące właściwości ochronnych i przeznaczenia rękawic znajdują się w ich znakowaniu oraz w dołączanych do nich ulotkach - Informacji dostarczanej przez producenta lub Instrukcji użytkowania
 • CEMEX doceniony za działania bhp
  CEMEX Polska otrzymał Zieloną Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy za aktywne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Nagrodę przyznało Forum Liderów, działające przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy.
 • Początkujący przedsiębiorcy mają problemy z bhp
  Zakładając własną firmę, przedsiębiorcy skupiają się przede wszystkim na ocenie potencjału przedsięwzięcia, ryzyka finansowego czy na analizie konkurencji. Jak zauważa Państwowa Inspekcja Pracy, małe firmy rzadko kiedy przeprowadzają rzetelną ocenę ryzyka zawodowego, narażając się tym samym na wysokie kary.
 • Netto Polska: bezpieczne miejsce pracy i zakupów
  Dbałość o pracownika gwarantuje stabilność i rentowność. Przekonała się o tym firma Netto Polska, która organizuje poszerzone szkolenia promujące bezpieczeństwo i higienę pracy. Obejmują one całą załogę, zgodnie z zasadą, że wszyscy są równi i tak samo ważni, bez względu na zajmowane stanowisko.
 • Mostostal: bezpieczeństwo to wspólna sprawa
  Jedna z największych inwestycji kulturalnych w Toruniu - Centrum Kulturalno-Kongresowe na Jordankach - to przykład wysokich standardów w zakresie bhp stosowanych przez Mostostal Warszawa na swoich budowach.
 • Aplikacje webowe w walce z wykluczeniem niepełnosprawnych
  Przyczyną niskiego poziomu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych jest przede wszystkim brak wystarczającej liczby ofert pracy. Niechęć pracodawców może być wynikiem błędnego przekonania, że ze względu na ograniczenia fizyczne pracownicy ci nie będą w stanie realizować zlecanych obowiązków służbowych. Dzisiejsza technologia zmienia to stereotypowe podejście.
 • Bezpieczeństwo pracy w Polsce pod lupą
  Dla 67% Polaków charakter ich pracy wiąże się z zagrożeniem dla zdrowia lub życia. Ponad połowa z nich czuje się w pracy bezpieczniej, niż wskazuje na to ryzyko związane z wykonywanym zawodem. Tak wynika z badania opinii "Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2014" zrealizowanego przez Millward Brown na zlecenie Koalicji Bezpieczni w Pracy.
 • Pierwsza pomoc w przypadku urazów
  W przypadku krwotoku zewnętrznego osoba udzielająca pierwszej pomocy powinna poprosić poszkodowanego, żeby, jeżeli to możliwe, przycisnął swoją dłonią miejsce, skąd wydobywa sią krew, oraz żeby usiadł na ziemi.
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna - jak szkolić
  Pracodawca może wyznaczyć w firmie osoby do udzielania pierwszej pomocy i nadzorujące apteczki. Mimo, że przepisy nie wymagają szczególnych uprawnień od szkolących w tym zakresie, warto skorzystać z pomocy organizacji szerzących wiedzę w zakresie ratowania ludzkiego życia.
 • Nowoczesne bezpieczeństwo - dzielimy się wiedzą
  Czy możliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa na takim poziomie, aby wypadki w ogóle się nie zdarzały? Czy można całkowicie wyeliminować reklamacje klientów i straty materiałowe? Zobacz, jakimi doświadczeniami dzielą się eksperci bhp.
 • Kreujemy właściwe relacje - to pomaga w bhp
  Rozmowa z Piotrem Puaczem, specjalistą ds. bhp w Samodzielnym Neuropsychiatrycznym SPZOZ im. prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie
 • Innowacje zwiększają bezpieczeństwo pracy
  Polacy dostrzegają ogromną wartość rozwiązań innowacyjnych w miejscu zatrudnienia - wynika z "Raportu 3M Innowacyjny Polak 2014". Większość twierdzi, że ułatwiają one wykonanie pracy i podnoszą jej jakość. Dzięki nim czują się bezpieczniej.
 • Bez palarni w miejscu pracy
  Całkowita liczba palaczy w skali globalnej rośnie, jednak w naszym kraju na szczęście tendencja jest odwrotna. Wprowadzenie zakazu palenia w miejscach publicznych, kampanie antynikotynowe, akcje edukacyjne w placówkach oświatowych to najważniejsze działania mające na celu zmniejszenie skali nałogu tytoniowego w społeczeństwie. A jakie jest prawo dotyczące pomieszczeń dla palaczy w miejscach pracy?
 • Jakie wymogi powinny spełniać sufity podwieszane
  W nowych i remontowanych placówkach ochrony zdrowia montowane są sufity podwieszane. Jednak muszą one nie tylko tłumić hałas, ale przede wszystkim spełniać najwyższe wymagania sanitarne. Czym powinny się charakteryzować?
 • Kontrolę szelek do pracy musi prowadzić przeszkolona osoba
  Kontrolę stanu technicznego szelek zabezpieczających do pracy na wysokości potwierdzonej w karcie urządzenia trzeba prowadzić raz na rok. To zadanie osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo w zakładzie pracy.
 • Kask nawet na ekstremalne warunki
  Nowoczesne kaski ochronne poza podstawową funkcją mogą być również wygodne i komfortowe w użytkowaniu. Ich producenci oferują coraz bardziej innowacyjne rozwiązania.
 • Bezpieczne narzędzia dla elektryków
  Podczas czynności wykonywanych pod napięciem dodatkowy wymiar zyskuje kwestia bezpieczeństwa. Wprowadzone na polski rynek izolowane narzędzia to wyjątkowa propozycja, której szczególne zalety z zakresu bezpieczeństwa z pewnością docenią profesjonaliści z branży elektrycznej.
 • Straż oceni zabezpieczenie przeciwpożarowe projektu budowlanego
  Realizacja niektórych projektów budowlanych wymaga uzgodnień dotyczących ochrony przeciwpożarowej z Państwową Strażą Pożarną. Potwierdzają one zgodność rozwiązań zawartych w projektach z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.