• Aktualności
  • Abuzywność umowy w postępowaniu egzekucyjnym
  • Obowiązek sądu pouczenia strony działającej bez profesjonalnego pełnomocnika
  • Możliwość dokonania przez stronę czynności procesowej w dowolnym dniu terminu
  • Zarzuty w postępowaniu zabezpieczającym
  • Odrzucenie skargi kasacyjnej podpisanej przez stronę, a nie uprawnionego pełnomocnika
  • Nadużycie prawa do informacji publicznej
  • Dziedziczenie a podatek liniowy
  • Odpis pisma w postępowaniu sądowo-administracyjnym
  • Koszt tłumaczenia dokumentów sądowych w postępowaniu cywilnym
  • Oświadczenie o odrzuceniu spadku
 • Artykuły
  • Charakter współudziału wierzycieli w egzekucji z nieruchomości
  • Sprzeciw jako szczególny środek zaskarżenia zarządzenia i postanowień referendarza sądowego z zakresu prawa pomocy – rozważania de lege lata
  • Postępowanie w sprawach własności intelektualnej a dochodzenie roszczeń z tytułu droit de suite. Wybrane zagadnienia
  • Odpis pisma w postępowaniu sądowo-administracyjnym
  • Koszt tłumaczenia dokumentów sądowych w postępowaniu cywilnym
  • Oświadczenie o odrzuceniu spadku
  • Wpływ nowelizacji Kodeksu spółek handlowych w zakresie prawa holdingowego na funkcjonowanie grup spółek oraz interesy wspólników mniejszościowych i wierzycieli spółek zależnych
  • Uprawnienie inwestora do odmowy odbioru robót budowlanych dotkniętych h wadą istotną

Monitor Prawniczy - cały wykaz