• Aktualności
  • Rekompensata za koszty odzyskiwania należności
  • Zmiana stanu prawnego a wydanie uchwały
  • Adres strony postępowania sądowo-administracyjnego
  • Zawieszenie biegu terminów prawa administracyjnego w związku z pandemią
  • Błędy organu nie obciążają płatnika
  • Wyrejestrowanie pojazdu
  • Dokument w języku niezrozumiałym dla ukaranej osoby
  • Błędy organu nie obciążają płatnika
  • Wyrejestrowanie pojazdu
  • Dokument w języku niezrozumiałym dla ukaranej osoby
  • Obowiązek posiadania przy sobie dowodu tożsamości
  • Kolejny wniosek o azyl
 • Artykuły
  • Odwołanie komornika sądowego z zajmowanego stanowiska w wyniku spowodowania niedoboru finansowego. Postulaty wobec praktyki
  • Zastrzeżenie w treści pełnomocnictwa procesowego wygaśnięcia stosunku podstawowego a orzecznictwo Sądu Najwyższego
  • Skutki wniesienia odpowiedzi na apelację w postępowaniu cywilnym z uchybieniem terminu
  • Problem „uchylania się” od naprawienia wyrządzonej szkody lub krzywdy przez sprawcę przestępstwa
  • Niepoświadczony odpis dokumentu jako dowód w ogólnym postępowaniu administracyjnym
  • Zakres odpowiedzialności osób działających w imieniu spółki kapitałowej w organizacji
  • Problem zastosowania przepisów RODO odnośnie ewidencji żołnierzy i pracowników cywilnych

Monitor Prawniczy - cały wykaz