• Aktualności
  • Zażalenie na nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności
  • Informowanie stron o zamiarze rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym
  • Podatek VAT a sprzedaż bitcoinów
  • Odstąpienie od poboru opłat parkingowych w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19
  • Korekta deklaracji podatkowej a postępowanie egzekucyjne
  • Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji
  • Zakres informacji w umowie kredytu konsumenckiego
  • Umowa dotycząca spadku
 • Artykuły
  • Kilka uwag o przymusie adwokacko-radcowsko-rzecznikowskim w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej
  • Błąd perspektywy czasu a odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu za podjęte decyzje
  • Sankcje finansowe wynikające z ustawy – Prawo zamówień publicznych w praktyce decyzyjnej KIO oraz orzecznictwie
  • Wyłączenie bezprawności czynu w prawie administracyjnym
  • Brak interesu prawnego członka zarządu spółki akcyjnej w kwestionowaniu uchwały rady nadzorczej o jego odwołaniu, bądź zawieszeniu

Monitor Prawniczy - cały wykaz