• Aktualności
  • Wniosek o uzasadnienie warunkiem wniesienia zażalenia
  • Data przejścia sędziego w stan spoczynku
  • Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników w związku z COVID-19
  • Uprawnienie do wpisu na listę radców prawnych bez odbycia aplikacji
  • Postępowanie administracyjne – skarga na przewlekłość
  • Nowa punktacja czasopism naukowych – informacja publiczna
  • Przetwarzanie danych internautów przez Facebooka
  • Zakres odpowiedzialności za produkty wadliwe
  • Bezprawne uprowadzenie dziecka
 • Artykuły
  • Pojęcie i istota deliktu konstytucyjnego jako podstawy odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu
  • Podejmowanie uchwał przez organy spółdzielni przy wykorzystaniu środków bezpośredniej komunikacji na odległość
  • Wady polskich przeszkód małżeńskich. Część II – przeszkody małżeńskie o charakterze kontrowersyjnym
  • JPU_ZUS – reforma administracyjna ubezpieczeń społecznych
  • Dopuszczalność zastrzeżenia kary umownej z tytułu b raku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

Monitor Prawniczy - cały wykaz