• Aktualności
  • Kwalifikacja pojazdu jako odpadu
  • Uchwała organu samorządu w sprawie LGBT – kontrola sądu administracyjnego
  • Zbycie przedsiębiorstwa a podatek VAT
  • Udostępnianie danych użytkowników sieci
  • Sprzedaż zagranicznych leków
  • Doręczenie kompletnego rozstrzygnięcia organu
  • Właściwość międzynarodowa sądu
 • Artykuły
  • Koncepcje odpowiedzialności karnej za wypadki drogowe. Próba syntezy i oceny
  • Uznanie rozdzielności majątkowej powstałej z mocy praca za skuteczną w stosunku do masy upadłości
  • Okoliczności dotyczące sprawy w rozumieniu art. 191 KPC (powództwo oczywiście bezzasadne)
  • Z prawnej problematyki obowiązków osób bliskich nabywców i zbywców nieruchomości rolnych w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
  • Roszczenia przysługujące wykonawcy w przypadku, gdy będąc gotowym do wykonywania robót budowlanych doznał przeszkody z przyczyn dotyczących inwestora

Monitor Prawniczy - cały wykaz