Monitor Prawa Pracy 2022/01

 • Aktualności
  • Uchylenie się od skutków złożonego przez pracownicę w ciąży oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem
  • Nieuwzględnienie przez sąd żądania pracownika przywrócenia do pracy
  • Islandzka podróż do krótszego tygodnia pracy
  • Postsowieckie republiki strząsają z siebie kajdany dyskryminacji kobiet
  • Zmiany w prawie
 • Artykuły
  • Kwestia regulacji „prawa do odłączenia” w polskim porządku prawnym z perspektywy aktualnych przepisów KP
  • Forma umowy o pracę – refleksje praktyczne
  • Wyłączenie związku reprezentatywnego z procesu zawierania porozumienia zbiorowego z pracodawcą
  • Ochrona działaczy związkowych – wybrane zagadnienia
  • W kwestii wypowiedzenia zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy
  • Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących na przykładzie orzeczenia C-866/19
  • Uprawnienie do odprawy emerytalnej pracownika służby cywilnej mającego status emeryta wojskowego
  • Publiczne kwestionowanie przez pracodawcę kwalifikacji zawodowych pracownika a naruszenie dóbr osobistych
  • Konsekwencje umowy o pracę ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością członka zarządu będącego jej większościowym wspólnikiem na gruncie prawa ubezpieczeń
  • Nieważność umowy o pracę w zakresie postanowień dotyczących wysokości wynagrodzenia
  • Umowy o pracę na czas określony nauczycieli

Monitor Prawa Pracy - cały wykaz