Monitor Prawa Pracy 2020/04

 • Aktualności
  • „Pozakodeksowe” wygaśnięcie stosunku pracy a roszczenia pracownika, w tym z tytułu nierównego traktowania i dyskryminacji
  • Zmiany w prawie
  • Projekty aktów prawnych
  • Likwidacja stanowiska pracy jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę – kryteria doboru pracowników, zakres kontroli sądu pracy
  • Gospodarka i świat pracy wkraczają na niezbadany ląd. Kilka wstępnych refleksji wokół rozwoju pandemii COVID-19
 • Artykuły
  • Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii jako wyzwanie dla polskiego ustawodawcy
  • Krytycznie o sankcjonowaniu przekroczenia norm czasu pracy za pomocą konstrukcji dóbr osobistych
  • Prywatność pracowników vs. Nowoczesne technologie
  • Ograniczenie swobody nawiązywania zatrudnienia wskutek umowy o zakazie konkurencji
  • Europejska autonomiczna koncepcja pracownika
  • Zaliczanie zasadniczej służby wojskowej do stażu pracy w warunkach szczególnych
  • Odprawa z tytułu ustania stosunku pracy

Monitor Prawa Pracy - cały wykaz