Monitor Prawa Pracy 2019/10

 • Aktualności
  • Dochodzenie zwrotu środków ZFRON przez pracodawcę w przypadku dyscyplinarki
  • Zmiany w prawie
  • Projekty aktów prawnych
  • Przekroczenie maksymalnego okresu zatrudnienia pracownika tymczasowego u pracodawcy użytkownika
 • Artykuły
  • Monitoring w świetle nowelizacji Kodeksu pracy z 10 maja 2018 r.
  • Łączenie i dzielenie związków zawodowych
  • Labour law’s challenges in a tight labour market – experiences from Hungary. Part 2
  • Dodatek specjalny dla pracowników samorządowych
  • Wypowiedzenie definitywne i zmieniające umowy o pracę
  • Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej
  • Praca przy uboju zwierząt jako praca w szczególnych warunkach
  • Podleganie ustawodawstwu polskiemu w zakresie zabezpieczenia społecznego
  • Dodatkowy premiowy ekwiwalent za pracę pracownika kasyna
  • Zasady ustalania prawa do emerytury osób, które nie były domownikami rolnika
  • Wynagrodzenie nauczycieli

Monitor Prawa Pracy - cały wykaz