Monitor Prawa Pracy 2019/01

 • Aktualności
  • Opłacenie i oskładkowanie kosztów noclegu pracownika w miejscu pracy
  • Długość okresu wypowiedzenia
  • Zmiany w prawie
  • Projekty zmian aktów prawnych
 • Artykuły
  • Zatrudnienie pracownicze członków zarządu publicznych spółek na stanowiskach niezwiązanych z zarządzaniem na tle przepisów o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami
  • Prawo związków zawodowych do informacji po nowelizacji ustawy związkowej
  • Wypalenie zawodowe a prawo do odpoczynku – wybrane zagadnienia
  • E-ZLA oraz nowe zasady zawiadamiania o badaniu kontrolnym a wykorzystanie zwolnienia niezgodnie z jego celem
  • Odszkodowanie za wadliwe wypowiedzenie umowy bezterminowej
  • Uprawnienie sądu do samodzielnego określenia wysokości premii pracownika
  • Ochrona prawna spółdzielczej umowy o pracę
  • Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółki akcyjnej
  • Umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne
  • Ochrona pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy
  • Odmienne traktowanie ze względu na religię lub przekonania

Monitor Prawa Pracy - cały wykaz