• Poradnia medycyny pracy
  • Zniesienie obowiązku badań myśliwych – opinia lekarza medycyny pracy (3)
   Zniesienie obowiązkowych badań lekarskich oraz psychologicznych dla myśliwych przez nowelizację ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych odsunie na czas nieokreślony obowiązek badań myśliwych, ze wszystkimi konsekwencjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Co to właściwie oznacza?
  • Orzecznictwo lekarskie o zdolności do posiadania broni (3)
   Orzecznictwo lekarskie o zdolności do posiadania broni należy do trudniejszych aspektów działalności lekarza medycyny pracy. Sumienne i odpowiedzialne wykonanie badania wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo publiczne i może zapobiec poważnym konsekwencjom. Jakie są zasady wykonywania takich badań?
 • Komentarze prawne
  • Programy zdrowotne i programy polityki zdrowotnej – co zmienia nowelizacja Kodeksu pracy (7)
   Ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy Kodeksu pracy to nie tylko wprowadzenie do podstawowego źródła prawa pracy zasad kontroli trzeźwości pracowników i pracy zdalnej. Ustawa dodaje regulacje dotyczące profilaktycznych badań lekarskich odnoszące się do programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej. Sprawdź.
  • Nowe procedury weryfikacji trzeźwości pracowników – rola lekarza medycyny pracy w ich opracowaniu (10)
   Nowelizacja Kodeksu pracy daje pracodawcom możliwość wprowadzenia zakładowych zasad kontroli trzeźwości. Ponieważ ma to bezpośredni wpływ na sferę bezpieczeństwa pracowników, lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami powinien uczestniczyć w opracowaniu takich zasad – w zakresie swoich kompetencji. Jaka powinna być rola lekarza medycyny pracy w tym zadaniu?
  • Pracownicze badania psychologiczne kierowców – wybrane zagadnienia z praktyki (13)
   Pracownicze badania profilaktyczne mogą mieć różny zakres. W pewnych sytuacjach mogą być rozszerzone, jeżeli wymaga tego stanowisko pracy. Przykładem badań dodatkowych mogą być badania psychologiczne osób, które zawodowo kierują pojazdami w celach służbowych. Jak realizować takie badania?
 • Formularze
  • Instrukcja wypełniania zaświadczenia lekarskiego dla kuratora sądowego (15)
   Kuratorem sądowym może być osoba, która m.in. jest zdolna ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora zawodowego lub kuratora społecznego. Do określenia stanu zdrowia stosuje się przepisy dotyczące przeprowadzania badań kandydatów do objęcia urzędu sędziego, tj. rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego. Sprawdź, jak wypełniać zaświadczenie.
 • Kalendarium zmian
  • Najnowsze zmiany prawne (16)

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz