•  Aktualności
  • Jak promować długą aktywność zawodową – nowy poradnik (1)
   Działalność prewencyjna i promocyjna to obowiązki lekarzy medycyny pracy. Do wykorzystania jest wiele materiałów edukacyjnych – zwłaszcza opracowywanych przez Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi. Nową publikacją jest materiał edukacyjny „Zachowania prozdrowotne związane ze stylem życia w kontekście ekspozycji zawodowej” pt. „Jak pozostać aktywnym zawodowo mimo upływu czasu i pogarszania się zdrowia? Dlaczego warto pracować jak najdłużej?”. Co się w nim znalazło?
  • Badania lekarskie kierowców – jest nowe rozporządzenie (3)
   Nowe rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców obowiązuje od 6 grudnia 2022 r. W przeciwieństwie do dotychczas obowiązujących przepisów badania lekarskie będzie można przeprowadzić w każdym, a nie jedynie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej, ośrodku medycyny pracy.
 • Poradnia medycyny pracy
  • Ołowica u pracownika strzelnicy – interesujący przypadek orzeczniczy w praktyce lekarza medycyny pracy (7)
   Zatrucia zawodowe występują obecnie bardzo rzadko, co jest związane ze znaczną poprawą higienicznych warunków pracy. Przedstawiony przypadek jest interesującym przykładem możliwości wystąpienia takiego zatrucia w wyniku nietypowego narażenia zawodowego. Dowiedz się więcej.
  • Ubytek słuchu a dyskwalifikacja do pracy z narażeniem na hałas (10)
   Jeden z czytelników zapytał redakcję, czy ubytek słuchu 30-40 dB w obydwu uszach w częstotliwościach 3000-4000 Hz definitywnie dyskwalifikuje pracownika od podjęcia pracy w narażeniu na hałas? Pacjent słyszy szept z 6 m, ale audiometria wskazuje na taki ubytek. Czy zgodnie z zaleceniami WOMP ocena pracy w hałasie dotyczy hałasu na stanowisku pracy, czy pod ochronnikami słuchu?
  • Badanie psychotechniczne młodego kierowcy (11)
   W ostatnim czasie dużo uwagi poświęca się problemom związanym z wypadkami powodowanymi przez młodych kierowców. To, na co z pewnością należy zwrócić uwagę, to ich wysoka skłonność do ryzyka, brawura i zbytnia pewność siebie. Jak powinno wyglądać badanie psychotechniczne młodego kierowcy?
 • Komentarze prawne
  • Stan zdrowia kierującego samochodem w celach służbowych (13)
   Posiadanie właściwych kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pracy, w tym prawa jazdy, które umożliwia powadzenie samochodu osobowego, nie daje podstaw dopuszczenia pracownika do pracy z wykorzystaniem pojazdu. Sprawdź, co jest niezbędne i jaka jest w tym rola medycyny pracy.
 • Formularze
  • Zaświadczenie psychologiczne dla prokuratora (15)
 • Kalendarium zmian
  • Najnowsze zmiany prawne (16)

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz