• Poradnia medycyny pracy
  • Jak sprawować opiekę profilaktyczną nad osobami pracującymi na wysokości (3)
   Praca na wysokości jest jednym z częściej występujących narażeń zawodowych. O czym trzeba pamiętać podczas wykonywania badań profilaktycznych tej grupy pracowników?
  • Orzeczenie o istnieniu przeciwwskazań do kierowania pojazdami – co powinien wiedzieć psycholog transportu (5)
   Wielu kierowców i pracowników zastanawia się, co się dzieje po otrzymaniu orzeczenia o istnieniu przeciwwskazań do kierowania pojazdami. O ile dotyczy to przeciwwskazań do w wykonywania danego zawodu, np. egzaminatora, o tyle można poszukać sobie innej pracy. Co jednak, gdy kierowca zawodowy utraci prawo jazdy i nie może go odzyskać? Jakie postępowanie powinien wdrożyć psycholog transportu?
 • Komentarze prawne
  • Brak przeciwwskazań do pracy – musi być jednoznaczny, a nie warunkowy (7)
   W wyniku pracowniczych badań profilaktycznych lekarz wydaje orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku albo istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Sprawdź, dlaczego praktyka polegająca na wydawaniu orzeczeń o braku przeciwwskazań do pracy z jednoczesnym wskazywaniem ograniczeń w zakresie obowiązków nie jest właściwa.
  • Promieniowanie jonizujące a zakres i częstotliwość pracowniczych profilaktycznych badań lekarskich (10)
   Pracownicy narażeni na promieniowanie jonizujące muszą wykonać dane badania profilaktyczne w określonym czasie. Kieruje na nie pracodawca. Co o zakresie takich badań musi wiedzieć lekarz medycyny pracy?
  • Pieczątka lekarska – jakie masz obowiązki informacyjne, gdy ją zgubisz (12)
   Utrata pieczątki nie należy do przyjemnych doświadczeń. Zawsze wiąże się ze stresem dla osoby, która jej używała. Co należy zrobić, aby nie doszło do naruszenia danych osobowych?
  • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych – kiedy przychodnia medycyny pracy musi je wydać (13)
   Lekarze medycyny pracy mają dostęp do przetwarzanych przez siebie danych osobowych. Jednak takie przetwarzanie powinno odbywać się na polecenie placówki medycznej. Sprawdź, czy zawsze należy wydawać wszystkim lekarzom upoważnienia do przetwarzania danych.
 • Formularze
  • Co sprawdzić, aby mieć pewność, że właściwie prowadzisz elektroniczną dokumentację medyczną – instrukcja (15)
 • Kalendarium zmian
  • Najnowsze zmiany prawne (16)

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz