• Poradnia medycyny pracy
  • Praca zmianowa i nocna w praktyce lekarza medycyny pracy (1)
   Medycyna pracy jest jedną ze specjalizacji, która pozwala lekarzowi uniknąć pracy w godzinach nocnych. Orzecznictwo o zdolności do pracy zmianowej i nocnej jest jednak bardzo istotnym problemem. O czym należy pamiętać w takich przypadkach?
  • Badanie inteligencji w medycynie pracy – czy należy badać osoby z wyższym wykształceniem (8)
   Badanie inteligencji u osób w medycynie pracy wzbudza polemiki wśród psychologów i lekarzy. Powodowane jest to tym, że jest to badanie najbardziej czasochłonne i zdawać by się mogło mało potrzebne w większości przypadków – np. pracowników z wyższym wykształceniem.
  • Jakie są terminy badań psychologicznych w medycynie pracy i transporcie (8)
   W psychologii transportu terminy badań są ściśle określone i odbywają się co 5 lat, licząc od daty badania dla kierowców poniżej 60 roku życia i co 2,5 roku dla kierowców po 60 roku życia. Chociaż niektórzy psychologowie wpisują inny termin, np. Krótszy, według własnego uznania, nie jest to zgodne z przepisami.
 • Komentarze prawne
  • Badania psychologiczne osób powoływanych do czynnej służby wojskowej – nowe regulacje (9)
   W związku z wejściem w życie nowej ustawy o obronie Ojczyzny pojawiła się konieczność wydania na jej podstawie stosownych aktów wykonawczych, które regulują szczegółowe kwestie poruszane w ustawie. Wśród nich należy zwrócić uwagę na rozporządzenie dotyczące badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej.
  • Przedterminowe badanie profilaktyczne – nie tylko na wniosek pracownika (11)
   Zasadą jest, że badania profilaktyczne są ważne przez okres wskazany w treści orzeczenia o braku przeciwwskazań do pracy. Wyjątkiem są badania kontrolne, na które trzeba kierować pracowników przy spełnieniu przesłanek wynikających z przepisów prawa pracy, jak i przedterminowe badania okresowe, które można przeprowadzić przed terminem na wniosek pracownika, a także w uzasadnionych przypadkach w związku z decyzją pracodawcy.
 • Formularze
  • Jak się przygotować do kontroli przestrzegania przepisów RODO w praktyce lekarza medycyny pracy – instrukcja (15)
 • Kalendarium zmian
  • Najnowsze zmiany prawne (16)

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz