•  Aktualności
  • Obowiązują już ważne zmiany w badaniach profilaktycznych pracowników (1)
   Od 16 grudnia obowiązują nowe wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników. Ze względu na fakt, że lekarze medycyny pracy są przygotowani do samodzielnej oceny podstawowych parametrów objętych badaniami lekarzy specjalistów, co wynika ze zmienionego kilka lat temu programu specjalizacji w zakresie medycyny pracy, zrezygnowano w tym zakresie z obligatoryjnych konsultacji specjalistycznych. Co jeszcze się zmienia?
 • Poradnia medycyny pracy
  • Jak postępować, gdy w badaniu profilaktycznym wykryto zmiany śródmiąższowe w płucach (3)
   Stwierdzenie zmian śródmiąższowych w płucach podczas badania profilaktycznego powinno zaalarmować lekarza medycyny pracy i skłonić go do podjęcia odpowiedniego działania, zwłaszcza gdy zatrudnienie pacjenta związane jest z narażeniem mogącym być potencjalnym czynnikiem etiologicznym ich wystąpienia. Co robić w takich przypadkach?
  • Zespół pocovidowy – czy będzie nowym problemem w medycynie pracy (6)
   Zespół pocovidowy może stanowić wyzwanie dla medycyny pracy, gdyż będzie trzeba nauczyć się postępowania klinicznego w takich przypadkach, a także ostrożnego podejścia w kontekście podjęcia decyzji o możliwości kontynuacji pracy przez osobę z objawami chorobowymi na wskazanym przez pracodawcę stanowisku. Poznaj wyzwania, przed którymi mogą stanąć lekarze medycyny pracy.
  • Czy testy psychologiczne mogą być narzędziem dla lekarza medycyny pracy (10)
   Spora grupa narzędzi psychologicznych może pomóc lekarzom medycyny pracy w ocenie stanu psychicznego pacjenta i mogą one być wykorzystywane całkowicie w zgodzie ze sztuką. Przyjrzyj się z bliska warsztatowi ich tworzenia, używania i interpretacji. Poznaj szczegóły.
 • Komentarze prawne
  • Czy schorzenie gardła u nauczyciela przesądza o zakwalifikowaniu schorzenia jako choroby zawodowej (12)
   Rozpoznane schorzenie można uznać za chorobę zawodową, gdy znajduje się w wykazie chorób zawodowych i istnieje związek przyczynowo-skutkowy między powstałymi objawami chorobowymi a warunkami, w jakich pracownik świadczył pracę. Czy zatem chorobę narządu głosu spowodowaną nadmiernym wysiłkiem głosowym można uznać za zawodową? Czy w takim przypadku praca w narażeniu automatycznie przesądza o zakwalifikowaniu danego schorzenia jako choroby zawodowej?
 • Formularze
  • Czego nie może zabraknąć w orzeczeniu lekarskim dla kierujących pojazdami (14)
   Stwierdzenie braku lub istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami należy do uprawnionego lekarza, który na podstawie badania lekarskiego wydaje odpowiednie orzeczenie. Jak wypełniać wzór orzeczenia, który znajdzie zastosowanie we wszystkich przypadkach, z wyjątkiem badań osób występujących o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne?
 • Kalendarium zmian
  • Najnowsze zmiany prawne (16)

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz