Lekarz Medycyny Pracy 2020/06 (lipiec)

 • Nowe wskazówki metodyczne dotyczące przeprowadzania badań profilaktycznych (1)
 • Resort zdrowia planuje zmiany wskazówek metodycznych dotyczących przeprowadzania badań profilaktycznych, a co w efekcie przyczyni się do skrócenia czasu ich przeprowadzania i zmniejszenia kosztów tych badań. Taki jest cel nowelizacji przepisów o badaniach lekarskich pracowników.
 • Projekt nowego rozporządzenia w sprawie badań lekarskich pracowników: dla kogo zmiany będą korzystne (2)
  Przeniesienie obowiązku wykonywania badań specjalistycznych (okulistycznego, neurologicznego, laryngologicznego etc.) na lekarza medycyny pracy przeprowadzającego badanie zakłada projekt nowelizacji przepisów o badaniach lekarskich pracowników. Zmiany nie są korzystne zarówno dla lekarzy medycyny pracy, jak i dla pracowników.
 • Czy trzeba przeprowadzać profilaktyczne badania lekarskie, zmieniając organizację czasu pracy (6)
  Pracownik nie ma gwarancji, że  przez cały okres zatrudnienia u danego pracodawcy będzie realizował swój zakres obowiązków w pierwotnie umówionych godzinach. Czasem zmiana systemu i rozkładu czasu pracy może powodować konieczność skierowania pracowników na wstępne badania profilaktyczne – niezależnie od tego, że pracownicy będą wykonywać pracę w tym samym miejscu, wykorzystując te same narzędzia pracy co wcześniej. kiedy może dojść do takiej sytuacji?
 • Czy pracownik może odmówić poddania się lekarskim badaniom profilaktycznym z powodu epidemii (7)
  Pracownik ze stopniem niepełnosprawności i schorzeniami kardiologicznymi obawia się o swoje zdrowie i boi się wykonać badania okresowe. Czy z powodu koronawirusa może odmówić dostarczenia orzeczenia lekarskiego z badań okresowych, powołując się na art. 12a ustawy o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19?
 • Czy ważne są badania lekarskie w przychodni, która nie zawarła umowy z pracodawcą (8)
  Badań wstępnych, okresowych i kontrolnych nie możesz wykonywać bez pisemnej umowy zawartej przez pracodawcę z placówką medycyny pracy. To pracodawca jest bowiem zobowiązany zapewnić pracownikom, na swój koszt, profilaktyczną opiekę lekarską. Sprawdź, do powinna określać taka umowa.
 • Czy zespół cieśni nadgarstka u pracownicy zatrudnionej jako sprzątaczka to choroba zawodowa (10)
  Zespół cieśni w obrębie nadgarstka, czyli przewlekła choroba obwodowego układu nerwowego wywołana sposobem wykonywania pracy, figuruje w wykazie chorób zawodowych. Żeby uznań tę chorobę za zawodową, konieczne jest stwierdzenie występowania podczas pracy ruchów monotypowych. Czy praca na stanowisku sprzątaczki, w trakcie której wykonywane były czynności obciążające kończyny górne, może spełniać te kryteria?
 • Jaka jest rola lekarza medycyny pracy, gdy pracownik stara się o urlop zdrowotny (13)
  Jeśli pracownik choruje, z reguły kuruje się podczas zwolnienia lekarskiego. Niekiedy jednak taka rekonwalescencja nie wystarczy i potrzebny jest dodatkowy urlop dla poratowania zdrowia, tzw. urlop zdrowotny. W przypadku jego udzielenia istotną rolę odgrywa lekarz medycyny pracy.
 • Czy przed powrotem do pracy należy przeprowadzić badania medycyny pracy u pracownika, który chorował na COVID-19 (15)
  U pracownika wykryto koronawirusa. Przebywał na kwarantannie, wyzdrowiał i chce wrócić do pracy. Jego nieobecność i kwarantanna trwały powyżej 30 dni. Na kwarantannę skierowała go inspekcja sanitarna. Czy pracownik musi po odbyciu kwarantanny wykonać badania kontrolne, tak jak po zwolnieniu L4 powyżej 30 dni?
 • Kto przechowuje dokumentację zlikwidowanej jednostki medycyny pracy (16)
  Jedna z przychodni medycyny pracy zakończyła swoją działalność, a dysponuje dokumentację medyczną badań medycyny pracy prowadzonych na rzecz pracodawców, z którymi miała podpisane umowy. Jak postąpić z dokumentacją okresowych badań lekarskich pracowników?

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz