Lekarz Medycyny Pracy 2020/05 (czerwiec)

 • Przegląd nowych aktów prawnych w zakresie medycyny pracy
  • Rozporządzenie ministra zdrowia z 22 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem
 • Pandemia koronawirusa – nowe wyzwania dla medycyny pracy (2)
  Należy rozważyć jak najwcześniejsze wprowadzenie do badań profilaktycznych obligatoryjnych testów na obecność SARS-CoV-2. Być może nie są one jeszcze na tyle doskonałe i wiarygodne, aby stosować je na tak szeroką skalę, ale sytuacja się zmienia codziennie i należy się spodziewać testów, które będą proste, szybkie i wiarygodne.
 • Czy braki w zakresie oceny narażenia zawodowego mają wpływ na stwierdzenie choroby zawodowej (6)
  Jednostki orzecznicze I i II stopnia wydają orzeczenia lekarskie na podstawie m.in. oceny narażenia zawodowego. Czy w związku z tym brak właściwie opracowanej oceny narażenia zawodowego skutkuje tym, że wnioski zawarte w opiniach lekarskich nie będą uznane za rozstrzygające w sprawie dotyczącej stwierdzenia u pracownika choroby zawodowej?
 • Jak dokumentować teleporady udzielane podczas epidemii koronawirusa (9)
  W placówkach medycznych w związku z epidemią koronawirusa odwołano większość planowanych wizyt i wprowadzono porady przez telefon bądź Internet oraz konsultacje online. Jak w związku z tym korzystać z systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministerstwo Zdrowia i jak wypełniać dokumentację medyczną?
 • Czy zakażenie koronawirusem można uznać za chorobę zawodową? (10)
  Lekarz medycyny pracy może zgłosić podejrzenie choroby zawodowej w związku z narażeniem na koronawirusa. Obecnie jednak nie przedstawiono w tym zakresie żadnych oficjalnych komunikatów.
 • Jakie są konsekwencje braku opinii lekarza medycyny pracy w postępowaniu powypadkowym (11)
  Pisemna opinia lekarza, podobnie jak inne dokumenty zebrane w toku postępowania, to integralna część dokumentacji powypadkowej. Brak dokumentacji medyczne potwierdzającej powstanie urazu może stanowić podstawę do nieuznania zdarzenia wypadkowego za wypadek przy pracy. Poznaj rolę lekarza w postępowaniu powypadkowym.
 • Na czym polega wizytacja stanowisk pracy przez lekarza medycyny pracy (14)
  Medycyna pracy to nie tylko ba dania wstępne, okresowe i kontrolne. Wizytacja stanowisk pracy przez lekarza medycyny pracy pozwala na lepszą ochronę pracowników. Sprawdź, co wziąć pod uwagę, wykonując takie czynności.

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz