Lekarz Medycyny Pracy 2020/04 (maj)

 • Przegląd nowych aktów prawnych w zakresie medycyny pracy – maj 2020 r. (1)
  • Rozporządzenie ministra zdrowia z 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
 • COVID-19 uznano za chorobę zawodową (2)
  Ministerstwo Zdrowia uznało COVID-19 – chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 – za chorobę zawodową, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezsporne lub z wysokim prawdopodobieństwem, że spowodowało ją działanie czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo pojawiła się w związku ze sposobem wykonywania pracy.
 • Co się zmieniło w przepisach o badaniach lekarskich pracowników na czas epidemii (5)
  Na czas epidemii zmianie ulegają przepisy dotyczące profilaktycznych badań lekarskich pracowników. Rozwiązują one na czas epidemii problemy z przeprowadzaniem badań wstępnych, kontrolnych i okresowych pracowników i wystawianiem skierowań na te badania.
 • Jak zdalnie przeprowadzić badanie medycyny pracy (6)
  W czasie pandemii koronawirusa telemedycyna wkroczyła do gabinetów lekarzy medycyny pracy. Jak udzielać w ten sposób świadczeń zdrowotnych, aby nie naruszać praw pacjenta, nie narażać siebie, swoich pracowników i pacjentów?
 • Czy lekarz medycyny pracy może przekazywać dane pracowników innym lekarzom (7)
  Zdarza się, że np. lekarz medycyny pracy wysyła pracownika do laboratorium, okulisty, psychologa itp. czy w takim przypadku lekarz, który jest tzw. procesorem, może zawierać dalsze umowy powierzenia danych osobowych pracowników?
 • Jak w dobie pandemii pozyskiwać dane osobowe pacjentów i je przetwarzać (8)
  W żadnych przepisach nie określono, jak i czy w ogóle dane osób zakażonych lub podejrzewanych o zakażenie, objętych kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym można podawać do wiadomości publicznej. Sprawdź, jak postępować zgodnie z RODO w dobie pandemii, aby nie naruszyć ważnych zasad ochrony danych osobowych.
 • Jakie prawa przysługują lekarzowi medycyny pracy w czasie epidemii (10)
  W dobie pandemii koronawirusa zarówno lekarze zatrudnieni na umowę o pracę, jak i na kontrakty mogą liczyć na różne formy ochrony prawnej ich pracy, jak też nowe obowiązki, które mogą być na nich nałożone. To istotne w świetle obaw związanych z możliwym nakazem pracy.
 • Kiedy alergiczne kontaktowe zapalenie skóry może być uznane za chorobę zawodową (13)
  Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry jest jedną z chorób zawodowych. Czy rękawice ochronne stanowiące barierę ochronną przed substancjami mogącymi działać drażniąco lub alergizująco na skórę nie są pewnym zabezpieczeniem w przypadku osób wykazujących szczególną nadwrażliwość, co tym samym przesądzałoby o możliwości stwierdzenie choroby zawodowej?
 • Sprawdź, jak się podłączyć do platformy teleporad (15)
  Ministerstwo Zdrowia udostępniło narzędzia do realizacji teleporad. Rozwiązanie to ma na celu zapewnienie jak najszerszej dostępności do świadczeń, przy jednoczesnym ograniczaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Sprawdź, jak korzystać z platformy telemedycznej.

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz