Inspektor Pracy 2010/07-08

 • Z obrad Rady Ochrony Pracy (3)
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
 • Najefektywniejsze narzędzie poprawy warunków pracy (6)
 • Stanowiska ROP (7)
 • Poselskie poparcie dla wniosków o zmianę przepisów (10)
 • Porozumienie o współpracy z organami nadzoru budowlanego (11)
 • Jak udowodnić mobbing? (12)
 • Grzech dozwolony (14)
 • Pod nowym szefem (16)
 • Na krawędzi dachu (18)
 • Pod inspektorską lupą (19)
 • Rzeczywisty czy pozorny? (20)
 • Jak je widzą, tak je rysują (22)
 • Łódź ma swój PORT (24)
 • Solaria (26)
 • Aktywność zawodowa chorych na cukrzycę (28)
 • Sposób na relaks, integrację i odpoczynek (30)
 • Warszawa da się lubić? (32)
 • Napoje profilaktyczne (34)
  Nie ma żadnych wskazać dotyczących tego, jakie powinny
  być to napoje, aby zabezpieczały pracowników przed skutkami
  uciążliwych warunków pracy.
 • Wspomnienie (35)
 • Niewidzialny wróg (36)
  Od 2000 r. w Polsce ponad tysiąc osób wykonujących prace
  z użyciem materiałów zawierających włókna azbestu  lub
  mających kontakt z azbestem zapadło na groźne choroby
  m.in. raka płuc i pylicę azbestową. Są to argumenty przemawiające
  w sposób oczywisty za zdecydowanie bardziej skutecznymi
  zabezpieczeniami osób narażonych na kontakt z rakotwórczymi
  włóknami azbestu, w tym również rolników.
 • Ryzyko ujęte w przepisach (40)
 • Awaria podnośnika teleskopowego (43)
 • EURONEWSY (44)
 • Krytyka - walczyć z nią, czy zwracać uwagi? (46)
 • Prawdziwe domy ze styropianu (47)
 • Śmierć przy ścieraniu kurzu (48)