Inspektor Pracy 2010/06

 • Z obrad Rady Ochrony Pracy (3)
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
 • Nielegalne zatrudnianie cudzoziemców (6)
 • Jak przebiegały prace nad zmianą ustawy o PIP? (7)
  Ośrodek Szkolenia PIP jest szkołą, która działa od 60 lat
  jest uznaną jednostką szkoleniową w kraju. Od początku swej
  działalności ośrodek był rentowny, nigdy nie korzystał z żadnych
  dotacji (...). Po zmianie organizacyjnej nie zmniejszy się zakres
  działalności ośrodka, także tej zewnętrznej. Pieniądze, które
  z tego tytułu wypracuje, w całości zasilą budżet państwa.
 • Posłowie zapoznali się z wynikami analiz PIP (8)
 • Budowlani stawiają na bezpieczeństwo (9)
 • Przyjazny główny inspektor pracy (10)
 • Młodzi mistrzowie bezpiecznej pracy (11)
 • Komisja sejmowa o kontrolach czasu pracy kierowców (12)
 • Etyka w środowisku pracy (13)
 • Adrianku, obudź się! (14)
  Profesor Jerzy Osemlak, wieloletni szef Katedry i Kliniki Chirurgii
  i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  przyznaje, że nieoceniony wkład w bezpieczeństwo pracy na wsi
  mają inspektorzy pracy. Spotyka ich na lokalnych uroczystościach
  i festynach, gdzie rozmawia również z rodzicami dzieci, które
  operował, leczył i często dawał... drugie życie.
 • Bezpieczna piekarnia pilnie poszukiwana (16)
 • EURONEWSY (18)
 • Pracownicy samorządowi (20)
 • Zakaz samoobwinienia (22)
 • Ziemia obiecana (24)
 • Substancje chemiczne (26)
  PIP koordynuje w Polsce europejską kampanię SLIC dotyczącą
  oceny ryzyka związanego z używaniem niebezpiecznych
  czynników chemicznych w pracy.
 • Jak odpoczywamy (27)
 • Przed wojną, to były urlopy... (28)
 • Biblioteka (31)
 • Śmierć robotnika z Notre Damme