Inspektor Pracy 2010/05

 • Pamiętamy o ofiarach wypadków (3)
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
 • Konferencja na temat zwalczania pracy przymusowej (7)
 • SAWO 2010 (8)
 • Postępowanie skargowe (10)
  Przepisy dotyczące działalności Państwowej Inspekcji Pracy
  nie dopuszczają, aby pracownicy wykonujący czynności kontrolne
  ujawniali informację, iż kontrola przeprowadzana jest w następstwie
  skargi, chyba, że zgłaszający skargę wyrazi na to pisemną zgodę.
 • EURONEWSY (12)
 • Całką stropu nie podeprzesz (14)
 • Przy uzdatnianiu wody (20)
  Prezentujemy jedną z metod uzdatniania wody, ciekawą z uwagi na
  możliwość eliminacji zagrożeń występujących zwykle przy tego rodzaju 
  procesach. Może być ona z powodzeniem stosowana w: stacjach
  uzdatniania wody, oczyszczalniach ścieków, obiegach chłodniczych,
  przemyśle spożywczym, szpitalach i na basenach.
 • Co gryzie stomatologów? (22)
 • Bonarka pod specjalnym nadzorem (24)
 • Porażająco źle (26)
 • Nowości wydawnicze (28)
 • Rolniku, przyjmij cudzoziemca (29)
  Z nowatorskim projektem wystąpił do rolników powiatu buskiego okręgowy
  inspektor pracy w Kielcach organizując cykl szkoleń na temat szeroko
  pojętego zatrudnienia pracowników sezonowych. Zaangażowanie starosty
  oraz wielu innych urzędników i instytucji pozwoliło na kompleksowe przekazanie
  wszelkich informacji.
 • Nieważne jaki - ważne jak się wykonuje swój zawód (30)
 • Biblioteka (31)
 • Śmiertelny upadek z rusztowania (32)
  Mimo, że zagrożenie związane z położeniem stanowiska pracy oszacowane
  zostało przez pracodawcę jako duże i niedopuszczalne, to praca została
  podjęta. Kontrola powypadkowa wykazała w miejscu wypadku wiele
  nieprawidłowości