Inspektor Pracy 2010/01

 • Z obrad Rady Ochrony Pracy (3)
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
 • Będzie dezyderat do rządu w sprawie zmian w prawie (6)
 • Obradował Komitet Wyższych Inspektorów Pracy (6)
 • Stanowisko ROP (7)
 • Etyka i etyczność w pracy (8)
 • Nagrody za popularyzowanie prawa pracy (8)
 • BHP na miarę EURO 2012 (9)
  W trakcie realizacji tak wielkiego przedsięwzięcia jak na przykład
  Stadion Narodowy w Warszawie podstawowym problemem
  okazały się rozliczenia finansowe pomiędzy poszczególnymi
  podmiotami gospodarczymi.
 • Pomoc ekspercka, a nie praca u podstaw (10)
  W Portugalii inspektor pracy i podmiot kontrolowany działają
  "po tej samej stronie barykady". Przyczyna takiego stanu rzeczy
  leży prawdopodobnie w innym sposobie myślenia Portugalczyków
  o bezpieczeństwie pracy. Bardziej niż polscy pracodawcy i pracownicy,
  traktują tę sferę jako integralną część procesu, a nie zbędny lub co
  najmniej uciążliwy balast.
 • EURONEWSY (12)
 • Ściganie wykroczeń (14)
  Przeprowadzając czynności wyjaśniające (kontrolne), poprzedzające
  zastosowanie przez inspektora jednego ze środków prawem przewidzianych,
  należy zwracać uwagę na: przedmiot wykroczenia (dobro prawem chronione),
  stronę przedmiotową (okoliczności popełnienia czynu), podmiot (sprawcę czynu)
  i stronę podmiotową (winę sprawcy), które to stanowią ustawowe znamiona
  wykroczenia.
 • Ukraińskie stadiony (16)
 • Wypadki w górnictwie (18)
 • Niemiecka fantazja, chińska technika (20)
 • Na budowach obiektów sakralnych (22)
 • Bo wciąż brakuje mi czasu... (25)
 • Stężanie rusztowań (26)
 • Nowości wydawnicze PIP (28)
 • Biblioteka (31)
 • Ognisty pył zabija (32)