• Rada Ochrony Pracy: O budżecie Państwowej Inspekcji Pracy na 2023 rok (3)
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
 • Pakiet mobilności. Zmiany w przepisach dotyczących delegowania kierowców (6)
  Pakiet mobilności to, mówiąc w pewnym uproszczeniu, zbiór przepisów regulujących zasady wykonywania transportu drogowego w ramach Unii Europejskiej. Dotyczą one zarówno czasu pracy kierowcy, jazdy, wymaganych odpoczynków, jak i warunków wynagradzania.
 • Świadczenia urlopowe. Jak obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy? (część 2) (9)
  W przypadku niewykorzystania przez pracownika urlopu wypoczynkowego z powodu ustania stosunku pracy przysługuje mu ekwiwalent pieniężny.
 • Czas na pracę w swoim czasie. Wybrane aspekty zadaniowego systemu czasu pracy (12)
  O zadaniowym systemie czasu pracy napisano już wiele. Przedmiotem niniejszego artykułu są takie kwestie, jak praca w tym systemie pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz pracowników niepełnosprawnych, zastosowanie przepisów dotyczących powierzenia pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę czy niektóre aspekty jego wprowadzenia oraz dopuszczalne okresy rozliczeniowe.
 • Pod inspektorską lupą. Pracownik nielegalnie legalny (16)
  Nakazem wypłacenia zaległych poborów, mandatem karnym, a przede wszystkim zgłoszeniem do prokuratury podejrzenia fałszowania dokumentów zakończyła się kontrola w jednej z podrzeszowskich firm budowlano-handlowych, prowadzona przez inspektora pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie.
 • W trosce o bezpieczeństwo na drodze. Kontrole prewencyjne pojazdów rolniczych (17)
  Rolnictwo zaliczane jest do sektorów gospodarki, w których odnotowuje się największą liczbę wypadków przy pracy. Bezpieczna praca w gospodarstwie to temat szczególnie ważny w okresie letnich prac polowych.
 • Żniwa 2022. Prewencyjne kontrole pojazdów rolniczych w Wielkopolsce (18)
 • Sklep w czytelni czy czytelnia w sklepie? Placówki handlowe a omijanie zakazu handlu w niedziele (20)
  Celem znowelizowanej w 2021 r. ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni było wyeliminowanie nieprawidłowego stosowania wyłączeń określonych w art. 6 ust. 1 ustawy. Czy to się udało? Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy sprawdzają, jak w praktyce stosowane są przepisy.
 • Bezpieczeństwo na sygnale. Co o sygnalizacji ostrzegawczej mówią przepisy? (24)
  Pracodawca powinien zapewnić stosowanie sygnałów bezpieczeństwa wszędzie tam, gdzie nie można zlikwidować zagrożenia środkami ochrony zbiorowej lub innymi środkami stosowanymi w organizacji pracy.
 • BHP w pralniach. Eliminowanie zagrożeń zawodowych w pralniach (31)
  Pralnia jest szczególnym miejscem pracy. Funkcjonowanie pralni przemysłowych regulują specjalne, branżowe normy prawne, które określają takie kwestie, jak liczba i układ pomieszczeń czy wykończanie ścian i podłóg. Trzeba mieć na uwadze specyfikę takich miejsc, a więc kontakt z chemikaliami, wysoką temperaturą, parą wodną oraz obsługą profesjonalnych maszyn pralniczych, często zagrażającą bezpieczeństwu pracownika. wszystkie te czynniki sprawiają, że szczególnie ważne stają się zasady bhp.
 • Wasal mego wasala nie jest moim wasalem. Kto ponosi odpowiedzialność za postępowanie powypadkowe? (34)
  Sprawa pracownika zatrudnionego przez agencję pracy tymczasowej, który uległ wypadkowi u pracodawcy użytkownika, pokazuje, że kwestia podmiotu odpowiedzialnego za ustalenie przyczyn i okoliczności takiego zdarzenia nie jest taka oczywista.

Czasopismo Inspektor Pracy - cały wykaz