Inspektor Pracy 2017/06

 • W Sejmie RP
  • O bezpieczeństwie pracy w leśnictwie (3)
   Z udziałem głównego inspektora pracy, w dniach 22-23 maja br. w Cisnej odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Ochrony Pracy. Uczestnicy spotkania zapoznali się z informacją PIP o stanie bezpieczeństwa pracy w leśnictwie. Wzięli udział w pokazie pracy maszyn wykorzystywanych w górach w procesie pozyskania drewna.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
  • Na komisji o maszynach i cudzoziemcach
  • Ochrona najsłabszych
  • Relacje partnerów społecznych
  • Kongres Gospodarczy
  • Z gdańską "Solidarnością"
  • Bezpieczeństwo pracy w budownictwie
 • Zmiany organizacyjne (6)
  Zmiany organizacyjne dotyczą praktycznie każdego pracodawcy. Choć najczęściej kojarzone są z redukcją zatrudnienia i zwolnieniami grupowymi, odnoszą sią również do zatrudniania nowych pracowników w związku z rozwojem zakładu.
 • Zmiana warunków pracy a decyzje dyrektora szkoły (8)
  Zmiana treści stosunku pracy nierzadko wiąże się z ewentualnym rozwiązaniem współpracy między nauczycielem a dyrektorem szkoły. Ze względu na stosunkowo mocny status prawny tej grupy zawodowej można stwierdzić, że nauczyciele z mianowania korzystają z największej ochrony trwałości stosunku pracy, płynącej z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
 • Urząd zmieniający się i skuteczny (11)
  Czy ponadzakładowy nadzór nad warunkami pracy jest wystarczający i czy spełnia swoją rolę? - zastanawiali się uczestnicy konferencji, która odbyła się 26 kwietnia br. we Wrocławiu w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Jej organizatorami byli Komisja Krajowa i Region Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność" oraz Państwowa Inspekcja Pracy.
 • Szef inspekcji przy telefonie (15)
  Na temat porad prawnych wie wszystko. Udzielał ich tysiące w swojej inspektorskiej praktyce, trwającej blisko trzy dekady, w macierzystym Oddziale PIP w Słupsku i podczas prowadzonych kontroli. Nie miał więc obaw, odbierając telefony w utworzonym przez siebie Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy i udzielając porad "na gorąco". Główny inspektor pracy Roman Giedrojć przyznaje jednak, że jest to trudne i niezwykle odpowiedzialne zajęcie.
 • Ćwiczenie czyni mistrza (16)
  Rozmowa z Romanem Giedrojciem, głównym inspektorem pracy.
 • W stronę profesjonalizacji (17)
  Rozmowa z prof. Witoldem Grzywińskim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 • Proste "dziękuję" (20)
  Telefon nie dzwoni tylko podczas rozmów. Bywa, że nie milknie także w trakcie przerwy między 11.30 a 12.00. Tuż przed 15.00 wycisza się, by o równej godzinie znowu rozbrzmieć. Ostatnia rozmowa dyżuru przy jednym ze stanowisk w Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy przeciąga się poza jego godziny. Kobieta z drugiej strony słuchawki łamiącym głosem pyta o artykuł 52 par. 1 Kodeksu pracy. Na ten przepis powołał się pracodawca jej męża w piśmie, które właśnie odebrała z poczty, zatytułowanym "Świadectwo pracy".
 • Dokumentacja towarzysząca maszynie - dawniej i dzisiaj (22)
  Pojęcie dokumentacji techniczno-ruchowej tak bardzo zakorzeniło się w naszej świadomości, że mimo upływu ponad 25 lat od uchylenia przepisów wyznaczających nazwę DTR, nadal spotykamy odniesienia do tej nazwy w obowiązujących przepisach.
 • Adepci rzemiosła o bezpieczeństwie pracy (30)
  Uczniowie z zakładów rzemieślniczych z całego kraju zmierzyli się w finale konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy "Bezpiecznie od startu", który odbył się 31 maja 2017 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Organizatorami konkursu są Związek Rzemiosła Polskiego oraz Państwowa Inspekcja Pracy.
 • Na dachu bez zabezpieczeń (31)
  Inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku przeprowadził kontrolę przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prac budowlanych związanych z wykonywaniem pokrycie dachowego jednorodzinnego budynku mieszkalnego.
 • Inwestycja w przyszłość (32)
  Jako jedyna ze szkoły dotarła do centralnych eliminacji konkursu Państwowej Inspekcji Pracy "Poznaj swoje prawa w pracy", organizowanego po raz czwarty dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Mówi, że zakres wiedzy, jaką musiała przyswoić, był bardzo rozległy i trudny, szczególnie zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Po raz pierwszy w życiu zetknęła się z przepisami prawa pracy i bhp, nigdy wcześniej nie słyszała także o inspekcji pracy.
 • Biblioteka (35)
 • Śmiertelny brak koordynacji (36)