Inspektor Pracy 2017/04

 • W Sejmie RP
  • Rada o poprawie bezpieczeństwa pracy (3)
   Na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy, które odbyło się 21 marca br. w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego, zaprezentowano raport końcowy z realizacji III etapu programu wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy". Przyjęto również stanowisko Rady w sprawie chorób zawodowych i związanych z pracą.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (5)
  • O transgranicznym użyczaniu pracowników
  • Wizyta bp. Piotra Jareckiego
  • Dyrektywa maszynowa
  • Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym
  • Eksperci o delegowaniu pracowników
  • Szkolenie pracodawców
 • Nagrody dla przyjaznych pracodawców (6)
  Główny inspektor pracy Roman Giedrojć uczestniczył w gali IX edycji konkursu "Pracodawca Przyjazny Pracownikom", która odbyła się 21 marca br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Organizatorem konkursu jest Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", a patronatem honorowym objął go Prezydent RP.
 • O walce z transgranicznymi oszustwami (6)
  W Brukseli, 14 marca br., w siedzibie belgijskich Federalnych Publicznych Służb ds. Zatrudnienia, Pracy i Dialogu Społecznego, miała miejsce rewizyta polskiej delegacji, w której byli przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy z Dariuszem Mińkowskim, zastępcą głównego inspektora pracy oraz Jarosławem Leśniewskim, dyrektorem Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP.
 • Dla uczciwego budownictwa (7)
  Dariusz Mińkowski, zastępca głównego inspektora pracy, uczestniczył 17 marca br. w konferencji prasowej "Chcemy uczciwego budownictwa", której organizatorem był portal Muratorplus.pl.
 • Nieprzerwany odpoczynek dobowy (8)
  Co do zasady pracownikowi przysługuje prawo do co najmniej 11-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku w każdej dobie. Przepisy Kodeksu pracy dopuszczają jednak systemy czasu pracy, które w odmienny sposób regulują zasady udzielania pracownikowi nieprzerwanego wypoczynku. Istnieją też wyjątki od konieczności udzielania dobowego okresu odpoczynku.
 • Podstawowa przesłanka istnienia stosunku pracy (11)
  Ustalenie istnienia stosunku pracy wiąże się z koniecznością wykazania przed sądem pracy, że jedną z cech łączących zatrudnionego z podmiotem zatrudniającym jest podporządkowanie pracownicze. Słusznie zauważa się w orzecznictwie i doktrynie prawa pracy, że brak tej cechy przesądza o tym, że stosunek prawny łączący strony nie jest stosunkiem pracy.
 • Sądowy finał kontroli (15)
  Mimo wcześniejszych trudności swego rodzaju happy endem zakończyła się kontrola, która swój epilog znalazła w sądzie. Przyznał on rację inspektorowi pracy, uznając okresy świadczenia pracy za stosunek pracy.
 • Ręcznie zamiast automatycznie (17)
  W jednym z zakładów zajmujących się przetwórstwem mleka i produkcją serów w Ostrowi Mazowieckiej doszło do zbiorowego wypadku przy pracy ze skutkiem ciężkim, któremu uległo trzech pracowników. Doznali oni oparzeń chemicznych ługiem sodowym (wodorotlenkiem sodu) twarzy, rąk i oczu.
 • Przed i po kontroli (18)
 • Tabliczka znamionowa, czyli obligatoryjne oznakowanie maszyn (20)
  Dyrektywa maszynowa, ani rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn nie posługują się terminem "tabliczka znamionowa", lecz odpowiednio "oznakowanie maszyny" i "oznaczenia maszyny". Oba akty wymagają, aby było ono umieszczane na maszynie w sposób widoczny, czytelny i trwały.
 • Wspomnienie (25)
  Andrzej Rzewuski (1956-2017) - wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie.
 • Kontrole prac przy budowach i remontach dróg (26)
  W 2016 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 38 kontroli w 35 podmiotach wykonujących prace drogowe lub mostowe na terenie działania OIP w Warszawie. Dotyczyły one zarówno placów budów, na których wykonywano obiekty mostowe czy liniowe obiekty drogowe, jak i remontów dróg w zakresie podbudowy i nawierzchni. Kontrolami objęto podmioty zatrudniające łącznie 745 osób.
 • Specjalizacja, współpraca, koordynacja. OIP Wrocław. (30)
  O zaangażowaniu kierownictwa i inspektorów pracy OIP we Wrocławiu w wykonywanie nałożonych na inspekcję obowiązków świadczą między innymi działające przy okręgu komisje, rady i porozumienia oraz koordynowanie złożonych tematów kontrolnych, jak delegowanie pracowników i agencje zatrudnienia.
 • Biblioteka (35)
 • Śmiertelnie pochwycony (36)
  Na terenie leśnym w Lubuskiem wydarzył się śmiertelny wypadek przy pracy. 20-letni operator maszyn leśnych został pochwycony przez elementy ruchome wału przekazu mocy i ściśnięty wokół niego przewodami hydraulicznymi. Przyczyny i okoliczności zdarzenia ustalał inspektor pracy z gorzowskiego oddziału OIP w Zielonej Górze.