• Główny Inspektor Pracy do Uchodźców z Ukrainy (3)
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
 • Bezpieczna praca dla pracowników z Ukrainy (6)
  Główny Inspektor Pracy oraz przedstawiciele urzędów państwowych i partnerów społecznych rozmawiali o wyzwaniach, jakie czekają urząd w najbliższym czasie. Tematem dominującym była pomoc obywatelom Ukrainy, którzy uciekli do Polski przed wojną. Spotkanie odbyło się 11 marca 2022 r. w Warszawie.
 • Seminarium o zagrożeniach przy samochodach elektrycznych (7)
  „Elektromobilność – aktualne i przyszłe zagrożenia przy produkcji, eksploatacji i naprawach samochodów elektrycznych”, to temat seminarium online, zorganizowanego 10 marca 2022 r. przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu.
 • Róbmy swoje. Utrudnianie działania inspektora pracy (8)
  Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy. Zdarza się jednak, że inspektorzy pracy muszą pokonać wiele trudności, zanim w ogóle będą mogli przystąpić do kontroli, a w konsekwencji do egzekwowania praca.
 • Trzydzieści lat później. Wliczanie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do stażu pracy (11)
  Dokumentowanie okresów pracy w gospodarstwie rolnym sprawia problemy od wielu lat, stąd powstaje wątpliwość, czy katalog dowodów służących ich ustaleniu nie powinien być inaczej skonstruowany.
 • Budowanie silnej pozycji na rynku. Wywiad z Jakubem Habem, głównym specjalistą ds. bhp i audytorem budowy nagrodzonej w konkursie PIP „Buduj Bezpiecznie” (15)
  Zdobycie nagrody w konkursie „Buduj bezpiecznie” dało nam pewność, że prowadzimy nasze działania we właściwym kierunku. Ten poziom uznania w branży jest świadectwem ciężkiej pracy, jaką cały nasz zespół wykonał w ciągu ostatniego roku i w latach poprzednich.
 • Fotoreportaż. Bezpieczna budowa (18)
 • Casus jednego miesiąca. Postępowanie sprawdzające a bieg terminu z art. 52 Kodeksu pracy (20)
  Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Jak pokazuje życie, bywają odstępstwa od tej zasady.
 • Kolor żółty ostrzega. Znaki i barwy bezpieczeństwa stosowane w maszynach (24)
  Zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym często mamy do czynienia z różnymi znakami pełniącymi funkcje informacyjne, ostrzegawcze czy też nakazujące lub zakazujące określonego działania. Informacje te najczęściej wyrażane są za pomocą określonego symbolu oraz odpowiedniej kolorystyki. Aby te znaki spełniały swoją funkcję, powinny być zrozumiałe dla odbiorców.
 • Bezpieczne cofanie. Wyposażenie samochodu w same lusterka nie wystarczy (28)
  Okoliczności większości wypadków podczas manewru cofania wskazują, że ich przyczyny nie leżą jedynie po stronie kierowcy, a wynikają z ogólnych niedociągnięć w zakresie organizacji pracy oraz niedostatecznego wyposażenia pojazdu w sprzęt wspomagający wykonywanie tego manewru.
 • Działania, które przynoszą efekty. Analiza stanu bhp w rolnictwie na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu (31)
  Doradztwo techniczne oraz porady z zakresu bhp, udzielane w trakcie wizytacji gospodarstw rolnych i miejsc prowadzenia prac polowych, często uświadamiały rolnikom, na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.
 • Zaproszenia (34)
 • Na linii ognia. W niewłaściwym momencie, w niewłaściwym miejscu (35)
  Inspektor podjął decyzję o wymianie zapadek przeciwodrzutowych na nowe, w celu zapewnienia skuteczności działania tych elementów.

Czasopismo Inspektor Pracy - cały wykaz