• W Sejmie RP (3)
  • Komisje pozytywnie o sprawozdaniu Państwowej Inspekcji Pracy za 2020 r.
   W Sejmie na wspólnym posiedzeniu w dniu 15 września 2021 r. Komisja do Spraw Kontroli państwowej i Komisja Polityki Społecznej i Rodziny pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2020 r.
  • Rada Ochrony Pracy o wykazie prac wzbronionych młodocianym
   Główny Inspektor Pracy uczestniczyła w dniu 28 września 2021 r. w hybrydowym posiedzeniu Rady Ochrony Pracy. Głównym tematem obrad był przegląd wykazu prac wzbronionych młodocianym.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
 • Stop nadużywaniu umów cywilnoprawnych (6)
  W Ośrodku Szkoleniowym Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu w dniach 16-17 września 2021 r. odbyła się konferencja „Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna – pomiędzy wyborem a brakiem wyboru”.
 • Kontrola bhp z użyciem drona (7)
  Pierwszy w Polsce testowy lot dronów kontrolujących bezpieczeństwo na budowie odbył się 22 września 2021 r. w Kielcach.
 • Piekło dobrych intencji. Prawne aspekty ochrony ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy pracowników tymczasowych (8)
  W artykule pokazano, że czasami nowelizacja przepisów mająca dobre intencje może poprzez nie do końca przemyślane sformułowania doprowadzić do s tworzenia zapisów, które mogą być krzywdzące i niesprawiedliwe.
 • Między dyrektywą a ustawą. Wypowiedzenia zmieniające w kontekście zwolnień grupowych (część II) (12)
  Artykuł ma na celu przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czy już sam zamiar pracodawcy wręczenia wypowiedzeń warunków pracy i/lub płacy większej grupie pracowników na podstawie art. 42 § 1-3 Kodeksu pracy może i powinien uruchomić procedurę zwolnień grupowych.
 • Salon Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle (17)
  Wystawcy zaprezentowali ciekawe produkty i rozwiązania z zakresu ochrony pracy, w tym środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, środki i sprzęt do udzielania pierwszej pomocy, rozwiązania służące bezpiecznej pracy w magazynie. Odbyły się też konferencje i prelekcje przygotowane przez najważniejsze instytucje zajmujące się tematyką bezpieczeństwa i ochrony pracy w Polsce.
 • U progu zmian. Wyzwania stojące przed społeczną inspekcją pracy w XXI w. (20)
  Za błędne należy uznać stwierdzenie, że obecnie kompetencje SIP pokrywają się z kompetencjami związków zawodowych czy też Państwowej Inspekcji Pracy. Społeczna inspekcja jest bowiem instytucją kontrolną organizacji związkowych, a nie ciałem zastępczym czy konkurencyjnym wobec Państwowej Inspekcji Pracy czy związków.
 • Więcej czy mniej imperium? Charakter prawny wystąpienia inspektora pracy (26)
  Na Uniwersytecie w poznaniu 21 września 2021 r. odbyła się V jubileuszowa ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy”.
 • Ergonomia przy pracach ręcznych oraz obsłudze monitorów (28)
  Ergonomia to nauka zajmująca się zasadami i metodami dostosowania urządzeń i narzędzi do cech fizycznych i psychicznych człowieka. Tej tematyce poświęcona była konferencja zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w poznaniu, która odbyła się 31 sierpnia 2021 roku na trenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
 • Antymobbingowe wsparcie artystów (29)
  Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie realizuje projekt informacyjno-prewencyjny „Praca od kulis”, który ma przeciwdziałać mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu w polskim teatrze i na uczelniach artystycznych.
 • Nagrody za bezpieczne gospodarstwa (30)
  W Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie 29 września 2021 r. odbyła się gala XVIII Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, współorganizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • Praeventio znaczy zapobiegać. (Nie tylko) antycovidowa działalność prewencyjno-promocyjna OIP w Olsztynie (31)
  Okres pandemii COVID-19 pokazał, że strony stosunku pracy potrzebują merytorycznego wsparcia, w szczególności w zakresie interpretowania zmieniających się i skomplikowanych regulacji związanych z prawem pracy.
 • Kalectwo skutkiem brawury i ryzykanctwa (35)
  Prace zespołowe wymagają odpowiedniej organizacji i ostrożności, szczególnie gdy członkowie zespołu nie widzą się wzajemnie. Brak komunikacji może mieć tragiczny finał, o czym przekonali się pracownicy jednego z podkieleckich zakładów wydobywczych.

Czasopismo Inspektor Pracy - cały wykaz