Inspektor Pracy 2021/08

 • W Sejmie RP: Członkowie Rady Ochrony Pracy o polityce kadrowej (3)
  Podczas posiedzenia w trybie online w dniu 20 lipca 2021 r. członkowie Rady Ochrony Pracy zadeklarowali poparcie dla zwiększenia liczby etatów w Państwowej Inspekcji Pracy. Zobowiązali się również do wypracowania pisemnego stanowiska w sprawie urealnienia wynagrodzeń pracowników urzędu.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
  • Kampania dla pracowników sezonowych
  • Rada Dialogu Społecznego o budżecie państwa
  • Kwestionariusz zawodów i branż najwyższego ryzyka
  • Pierwsza praca – pierwszy krok
 • Wykonanie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy po pozytywnych ocenach sejmowych komisji (6)
  Komisja Finansów Publicznych Sejmu na posiedzeniu 13 lipca 2021 r. w siedzibie parlamentu rozpatrzyła opinię Komisji do Spraw Kontroli Państwowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Państwowej Inspekcji Pracy w 2020 r.
 • Niewykorzystane szanse. Umowa przedwstępna w stosunkach zatrudnienia (cz. 2) (7)
  Problemy praktyczne stwierdzone podczas kontroli przedsiębiorcy, który stosował instytucję umowy przedwstępnej, dopuszczając jednocześnie do świadczenia pracy w oparciu o taką umowę.
 • Biednemu wiatr w oczy. Płaca zasadnicza a minimalne wynagrodzenie za pracę na przykładzie pracowników niemedycznych w podmiotach leczniczych (10)
  Kontrole inspektorów pracy pokazują, iż pracownicy m.in. działu higieny szpitalnej i transportu wewnętrznego oraz działu techniczno-eksploatacyjnego nierzadko otrzymują wynagrodzenie zasadnicze poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • Pod parasolem polskich przepisów. Delegowanie pracowników na teren RP – aspekty praktyczne (13)
  Celem znowelizowanej w 2020 r. ustawy o delegowaniu pracowników na teren Rzeczpospolitej Polskiej jest zagwarantowanie i przestrzegania odpowiedniego poziomu ochrony praw pracowników delegowanych w celu transgranicznego świadczenia usług. Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy sprawdzają, jak to wygląda w praktyce.
 • Ambasadorowie nowoczesności i bezpieczeństwa. Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” (17)
  Rozmowa z Tomaszem Abramczykiem – pełniącym obowiązki nadinspektora pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Lublinie.
 • XVIII konkurs. „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” – Fotoreportaż (18)
 • Zawsze zgodnie z instrukcją. Dokumentowanie oceny ryzyka  zawodowego (część 2) (20)
  Podstawową formą informowania pracowników o ryzyku zawodowym i sposobach jego ograniczania są instrukcje bhp oraz instruktaże na stanowisku pracy, realizowane w ramach szkoleń wstępnych i okresowych.
 • Celowe i powszechne szczepienia pracowników (23)
  Państwowa Inspekcja Pracy niezmiennie uważa za celowe i zasadne jak najszersze poddawanie się pracowników szczepieniom przeciwko COVID-19, zaznaczając jednocześnie, iż w myśl aktualnie obowiązujących przepisów prawa poddanie się tym szczepieniom ma charakter dobrowolny.
 • Epidemia strachu. Zagrożenie stresem w miejscu pracy w związku z pandemią COVID-19 (24)
  W trakcie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 ujawniło się wiele czynników stresujących dla zatrudnionych, które nadal pozostają aktualne, mimo okresów wygasania czy nawet ustąpienia pandemii. Główne stresory to obawa o utratę zdrowia i życia przez pracownika, zmiany w organizacji pracy związane z pracą zdalną i realizacją reguły work and life balance oraz brak poczucia bezpieczeństwa zatrudnienia.
 • Pod inspektorską lupą: Jeden wypadek – mnóstwo nieprawidłowości (29)
  Wydawało się, że to żadne poważne zlecenie. Postawienie dwóch niewielkich domków letniskowych na działce niedaleko Słupska. Wydawało się, że budowa pójdzie rutynowo, bez konieczności zorganizowania profesjonalnego placu budowy. Skończyło się połamanymi żebrami i odmą płucną.
 • Patent na pierwszą pracę. Kampania na Warmii i Mazurach (30)
  Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie w czasie tegorocznych wakacji zorganizował kampanię informacyjno-edukacyjną, z racji cech charakterystycznych dla regionu, w którym była organizowana, funkcjonującą pod żeglarską nazwą „Patent na pierwszą pracę”.
 • Wypadki pod nadzorem. Z wykazu wypadków przy pracy, zgłoszonych do Państwowej Inspekcji Pracy (32)
 • Warto mieć zasady. Gdzie drwa rąbią tam trudno o podstawę prawną (33)
  Brakuje rozporządzenia regulującego wyłącznie kwestie bhp przy obsłudze pilarek spalinowych, które mają szerokie zastosowanie nie tylko przy pracach leśnych. Nie znaczy to jednak, że przy badaniu wypadków przy pracy z udziałem pilarek inspektor pracy jest bezradny.

Czasopismo Inspektor Pracy - cały wykaz