• Apel Głównego Inspektora Pracy (3)
 • W Sejmie RP (4)
  • O pandemii w górnictwie na forum Rady Ochrony Pracy
   Wiodącym tematem posiedzenia były działania Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w sektorze górnictwa z uwzględnieniem COVID-19.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (5)
 • Jak zatrudnić pracownika. Praca nie tylko sezonowa w pytaniach i odpowiedziach (7)
 • Zleceniobiorca (prawie) jak pracownik. Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (10)
  Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie tylko pracownikom, ale i osobom fizycznym wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Najważniejszy i nadrzędny akt prawny w Polsce – Konstytucja RP - jednoznacznie wskazuje w art. 66, że każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
 • Gdy wyjątek jest regułą. Czas pracy nauczycieli (część 1) (12)
  W ramach 40-godzinnego tygodnia pracy nauczyciel, zgodnie z Kartą Nauczyciela, obowiązany jest realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze (tzw. pensum), inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, oraz zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
 • Powiew świeżości. Nowe rozporządzenie o bezpieczeństwie i higienie pracy przy urządzeniach energetycznych (17)
  Zmiany w przepisach wynikają m.in. z ujawnionych w czasie kontroli inspekcji pracy nieprawidłowości dotyczących kwalifikacji osób wykonujących prace eksploatacyjne oraz z braku określenia czytelnych kryteriów w zakresie tworzenia zasad eksploatacji urządzeń energetycznych.
 • Społeczny cel kontra wykładnia przepisów. Praktyczne aspekty stosowania ustawy o ograniczeniu handlu w dni wolne (20)
  Celem tego opracowania jest zwrócenie uwagi na pojawienie się istotnych rozbieżności interpretacyjnych, ujawnionych w toku działań podejmowanych przez inspektorów pracy.
 • Wolontariat spraw ostatecznych. Nowa wystawa w galerii „Pszczelna 7” (24)
 • Trudna radość pomagania (26)
 • Recepty na efektywność. Rozmowa z Arkadiuszem Kapuścikiem, Okręgowym Inspektorem Pracy w Opolu (28)
  Przeprowadzenie kilku tysięcy kontroli przy setkach tysięcy pracodawców działających na obszarze działania OIP nie jest wystarczające, aby skutecznie zapobiec wszelkim nieprawidłowościom.
 • Kłopotliwy ZUS IWA. Jak sprawdzać dane przedsiębiorców o wypadkach (część 2) (32)
  Państwowa Inspekcja Pracy od wielu lat prowadzi czynności kontrolne w zakresie prawidłowości sporządzania przez pracodawców informacji ZUS IWA. Pomimo że obowiązek składania tej informacji istnieje już od wielu lat, to nadal w wielu przypadkach występują liczne problemy, z którymi inspektor pracy może się zetknąć w trakcie kontroli. Pokazuje to, jak ograniczone są systemy kontroli i nadzoru w zakresie związanym z wypadkami przy pracy oraz możliwość aktywnego reagowania przez inspektora pracy w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
 • Chorzy na pracę. Syndrom wypalenia zawodowego (34)
  Każdy z nas miewa lepsze i gorsze dni. Dotyczy to również pracy, w której spędzamy około 40 godzin tygodniowo. Syndrom wypalenia zawodowego dla tych, którzy nie wiedzą, jak opanować stres, jest przeszkodą w wydajnej pracy. Można jednak skutecznie mu zapobiegać lub jeśli nad dotknie, sprawić, że powrócimy do dawnej produktywności.
 • Sceniczne gwiazdy i bhp. Organizacja i realizacja koncertów i widowisk (39)
  Oglądając koncert, nie myślimy, że będące naszym udziałem doznania słuchowe, wzrokowe czy emocjonalne to efekt pracy wielu osób. Aby jednak widowisko było w pełni bezpieczne dla widzów, artystów oraz obsługi, należy zadbać o wiele aspektów formalnych, a także spełnić wymogi powszechnie obowiązujących przepisów i norm.
 • Groźniejsze niż bomba. Zagrożenia wybuchowe w zakładach rolnych (44)
  W rolnictwie zagrożenie wybuchowe wiąże się głównie z obecnością organicznych pyłów zbożowych. Sytuacje takie mają miejsce w suszarniach ziarna, w magazynach płaskich oraz w silosach zbożowych.
 • Coraz bardziej „Bezpieczne gospodarstwo rolne”. Podsumowanie 18 lat działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na wsi na Podlasiu (47)
  Wielu rolników przyznaje, że konkurs współorganizowany przez Państwową Inspekcję Pracy otworzył im oczy na zagrożenia występujące w gospodarstwach i pokazał możliwość ich wyeliminowania lub znacznego ograniczenia.
 • Pod ciśnieniem (49)
  Na terenie zakładu, który przeprowadza m.in. kontrole diagnostyczne pojazdów samochodowych, śmiertelnemu wypadkowi uległ pracownik zajmujący się naprawą koła maszyny budowlanej.
 • Bez znajomości ryzyka (51)
  Pracownik wykonujący prace ręczne w wykopie został przysypany ziemią. Poszkodowany nie spodziewał się, że ściana wykopu może się na niego osunąć.

Czasopismo Inspektor Pracy - cały wykaz