Inspektor Pracy 2020/03

 • W ważnej sprawie (3)
 • Rada Ochrony Pracy: Rośnie skuteczność działań prewencyjnych w rolnictwie (4)
  Prewencja zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia w gospodarstwach rolnych osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego była wiodącym tematem obrad Rady Ochrony Pracy 11 lutego 2020 r. w siedzibie Sejmu.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (5)
 • Koronawirus. Państwowa Inspekcja Pracy wyjaśnia (7)
 • Ile pracy, tyle płacy. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – wybrane problemy praktyczne (10)
  Praktyczne zastosowanie przepisów dotyczących możliwości powierzenia cudzoziemcom wykonywania pracy, w szczególności w jednostkowych przypadkach, z jakimi spotykają się pracodawcy, może powodować wątpliwości zarówno na etapie procedury składania oświadczeń, jak i wykonywania pracy.
 • Co musi pracodawca? Moc wiążąca wystąpienia inspektora pracy (14)
  Wystąpienie jest środkiem prawnym służącym inspektorowi pracy do eliminowania naruszeń prawa pracy stwierdzonych podczas kontroli, jeśli nie kwalifikują się one do usunięcia w drodze nakazu. Cel wystąpienia może zostać osiągnięty tylko wówczas, gdy pracodawca zastosuje się do zawartych w nim zaleceń.
 • Kuźnia kadr (17)
 • 70 lat Ośrodka Szkoleń Państwowej Inspekcji Pracy. Alma mater (18)
 • Lubię trudne wyzwania. Rozmowa z Okręgowym Inspektorem Pracy w Warszawie Jolantą Koszałką (20)
 • Elegia przy ścinaniu drzewa. Analiza wypadkowości w leśnictwie w latach 2016-2018 (część 1) (24)
  Leśnictwo w Polsce, podobnie jak w innych krajach, traktowane jest jako dział pracy szczególnie ciężkiej i niebezpiecznej o dużym ryzyku zawodowym. Do najcięższych wypadków, często ze skutkiem śmiertelnym dochodzi podczas ścinki i obalania drzew.
 • Chciwość pracodawcy przyczyną dramatu (28)
  Przy wykonywaniu prac związanych z budową studni naruszono wszystkie przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, co doprowadziło do zdarzenia wypadkowego, w wyniku którego śmierć poniósł człowiek.
 • Wspomnienie o Jerzym Wydmańskim, Okręgowym Inspektorze Pracy w Katowicach w latach 2003-2006 (32)
 • Eurodelegowanie w praktyce (33)
  W dniach 25-26 lutego 2020 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie był gospodarzem wizyty studyjnej realizowanej w ramach europejskiego projektu dotyczącego usprawnienia współpracy transgranicznej w zakresie delegowania pracowników EURODELEGOWANIE.
 • Biblioteka (35)

Czasopismo Inspektor Pracy - cały wykaz