Inspektor Pracy 2019/12

 • Rada o budżecie inspekcji i systemie szkoleń bhp (3)
  W stanowisku przyjętym na posiedzeniu 19 listopada 2019 r. w Sejmie Rada Ochrony Pracy opowiedziała się za przyjęciem przez Sejm projektu budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2020. Jest to konieczne dla realizacji zaplanowanych przez Państwową Inspekcję Pracy zadań.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (5)
 • Wręczono nagrody Głównego Inspektora Pracy (8)
  Na Zamku Królewskim w Warszawie 26 listopada 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Haliny Krahelskiej oraz nagród XXVI edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Wręczono także nagrody Głównego Inspektora Pracy w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”.
 • Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej (10)
 • Odznaczenia dla pracowników Państwowej Inspekcji Pracy (15)
 • Pracownik tymczasowy w budownictwie (16)
  Znaczny rozwój sektora budowlanego sprawia, że kumulują się zagrożenia związane nie tylko z bezpieczeństwem pracy, ale przede wszystkim wynikające z faktu braku rąk do pracy. Niejednokrotnie przyjmuje się bowiem pracowników nieprzygotowanych do wykonywania danej pracy bądź nieposiadających odpowiednich uprawnień.
 • Nagrody Głównego Inspektora Pracy (18)
 • Wypadki przy pracy. Legalność zatrudnienia – aspekty prawne i rzeczywistość (20)
  Wypadki przy pracy osób skierowanych do pracy przez agencję zatrudnienia i wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia to zagadnienie, które wymaga prześledzenia regulacji prawnych w tym zakresie.
 • Razem dla bezpieczeństwa. Prewencja 2019 (23)
 • Działalność prewencyjna OIP w Poznaniu (24)
  Uroczyste wręczenie Honorowych Odznak „Za Zasługi dla Ochrony Pracy”, wręczenie nagród i wyróżnień pracodawcom uczestniczącym w XXVI edycji ogólnopolskiego konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” oraz w konkursie o tytuł „Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy” były głównymi wydarzeniami podczas podsumowania działalności prewencyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu w 2019 r.
 • Podsumowanie działań prewencyjnych (25)
 • Najlepsi nagrodzeni w Zielonej Górze (26)
 • Podsumowano kampanię „Pracuję legalnie!” (27)
 • Zaangażowane kadry gwarancją sukcesu – rozmowa z Barbarą Kiełt, Okręgowym Inspektorem Pracy w Rzeszowie (28)
 • W 100-lecie Państwowej Inspekcji Pracy o instytucjach ochrony pracy (31)
 • Jubileuszowy Turniej Piłki Siatkowej (32)
 • Zagrożenia wypadkowe w lesie (33)
  W 2018 r. odnotowano rekordową liczbę wypadków przy pracach związanych z pozyskaniem i zrywką drewna. Biorąc pod uwagę dane statystyczne i liczne zagrożenia, celowe jest podejmowanie wszelkich działań w zakresie zmiany mentalności, wzmacniania bezpiecznych zachowań pracowników i podnoszenia ich świadomości zawodowej.

Czasopismo Inspektor Pracy - cały wykaz