Inspektor Pracy 2019/05

 • W Sejmie RP (3)
  • Uroczysta sesja w Sejmie
   Tradycyjnie od uczczenia minutą ciszy pamięci tych, którzy zginęli, świadcząc pracę lub odeszli od nas w wyniku nabytych chorób zawodowych, rozpoczęła się 9 kwietnia 2019 r. w Sali Kolumnowej Sejmu uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy, zwołana w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.
 • Dialog podstawą ładu społecznego (5)
  Dialog społeczny w świetle dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku pracy był tematem konferencji zorganizowanej 24 kwietnia 2019 r. przez Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” i Państwową Inspekcję Pracy. Konferencja z udziałem zastępcy głównego inspektora pracy odbyła się w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (6)
 • O bezpieczeństwie pracy w górnictwie (8)
  Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek uczestniczył w seminarium, z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych oraz Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Spotkanie zorganizowane przez Związek Pracodawców Polska Miedź odbyło się 16 kwietnia 2019 r. w Lubinie.
 • Pamięci ofiar wypadków przy pracy (8)
  Z inicjatywy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 26 kwietnia 2019 r. w Rzeszowie odbyła się czwarta edycja konferencji w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.
 • Debata o stanie ochrony pracy w Lubuskiem (9)
  Wprowadzeniem do dyskusji tematycznej był raport na temat stanu bezpieczeństwa pracy w województwie lubuskim, z którego wynikało, że z każdym rokiem odnotowuje się mniejszą liczbę wypadków przy pracy.
 • Nowe regulacje dotyczące zatrudniania młodocianych (10)
  Zagadnienia dotyczące zatrudniania młodocianych należą do obszarów kontrolno-nadzorczych organów Państwowej Inspekcji Pracy. 1 września 2018 r. weszły w życie nowe regulacje prawne wprowadzające znaczne zmiany w tej materii.
 • Interesują nas konkretne działania – rozmowa z Andrzejem Kwalińskim, zastępcą głównego inspektora pracy (15)
 • Prawo pracy – doctrina et usu (16)
  O działalności Państwowej Inspekcji Pracy wczoraj, dziś i jutro rozmawiali w Sali audytoryjnej Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego uczestnicy konferencji naukowej zorganizowanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu i Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii wrocławskiej uczelni.
 • Finał konkursu PIP dla młodzieży (17)
 • Poznaj swoje prawa w pracy (18)
 • Wyposażenie wymienne w myśl dyrektywy maszynowej 2006/42/WE (20)
  Wyposażenie wymienne oznacza urządzenie, które po oddaniu do użytku maszyny lub ciągnika jest zamontowane do tej maszyny lub ciągnika przez samego operatora, w celu zmiany funkcji maszyny lub ciągnika lub przyporządkowania nowej funkcji, o ile wyposażenie to nie jest narzędziem.
 • Wypadki w przemyśle spożywczym (22)
 • Dr Tomasz Kozłowski – Inspekcja pracy w Polsce w latach 1919-1939. Organizacja i działalność (27)
 • Lubię szermierkę słowną – wywiad z Jarosławem Janowiczem, zastępcą okręgowego inspektora pracy do spraw prawno-organizacyjnych w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku (28)
 • O historii warto pamiętać – rozmowa z nadinspektorem pracy Tomaszem Kozłowskim (33)
 • Biblioteka (35)
 • Niewłaściwa osłona (36)

Czasopismo Inspektor Pracy - cały wykaz