Inspektor Pracy 2019/02

 • W Sejmie (3)
  W Sejmie 16 stycznia 2019 r. uroczyście otwarto wystawę z okazji 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy pod tytułem „Od wieku na rzecz ochrony pracy”. Prezentuje ona najważniejsze wydarzenia z życia polskiej inspekcji pracy na przestrzeni ostatniego wieku i sylwetki ludzi, którzy ją tworzyli.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
  • Jubileusz służb zatrudnienia
  • Senatorowie poparli budżet Państwowej Inspekcji Pracy
  • Akceptacja programu działania
  • Finał konkursu
  • Seminarium w sprawie eurodelegowania
  • Posłowie zapoznali się z programem Państwowej Inspekcji Pracy
  • II Forum Szkół Rzemiosła
  • Przedstawiciele ambasady Filipin
  • W Filharmonii Podkarpackiej
 • Dyżur pracownika (6)
  Zgodnie z art. 151 § 1 Kodeksu pracy pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur).
 • Dodatkowe zajęcia nauczycieli – niepłatne czy płatne? (10)
  Inspiracją artykułu stały się powracające pytania nauczycieli szkół powszechnych o wynagrodzenie za dodatkowe zajęcia, typu kółka zainteresowań czy zajęcia wyrównawcze, którego nie otrzymywali.
 • Szkolenie na promie (12)
  Podczas rejsu do Ystad na jednostce m/f Polonia odbyło się szkolenie członków Krajowej Sekcji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku. Uczestniczyli w nim również obecny szef gdańskiego okręgu Robert Strąk oraz przedstawiciele Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy.
 • Gotowi na kontrolę (14)
 • Obchody rocznicowe. Szef inspekcji podpisał Kodeks etyki. W hołdzie dla Twórców inspekcji pracy – Msza rocznicowa w warszawskiej archikatedrze. Uroczyste spotkanie jubileuszowe (16)
 • Msza rocznicowa – Wystawa jubileuszowa w Sejmie – fotorelacja (18)
 • Prace w wykopach. Błędy, nieprawidłowości oraz dobre praktyki (20)
  Prace ziemne, w trakcie których powstają wykopy pod fundamenty czy rowy pod różnego rodzaju instalacje, są nieodzownym etapem każdego procesu budowlanego. Zdrowie i życie pracowników wykonujących prace w wykopie są narażone w szczególny sposób, bowiem prace te są obarczone jednym z największych zagrożeń wypadkowych.
 • Trudne postępowania w nadzorze rynku (25)
  Sterylizatory parowe produkcji tureckiej nie spełniały zasadniczych wymagań dyrektywy ciśnieniowej 97/23/WE. Ujawnił to inspektor pracy podczas kontroli na jednej z krakowskich uczelni.
 • Redukcja ryzyka – kontaktowe urządzenia ochronne maszyn (27)
  Kontaktowe urządzenia ochronne maszyn zaliczane są do urządzeń nieodgradzających odległościowych. Należą do nich urządzenia sterowania oburęcznego, maty oraz listwy czułe na nacisk.
 • Impuls na przyszłość – rozmowa z Ryszardem Wardęgą, kierownikiem Oddziału w Sieradzu, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi (30)
 • Biblioteka (35)
 • Śmiertelny upadek (36)
  Brak indywidualnych i zbiorowych środków skutecznie chroniących przed upadkiem z wysokości doprowadził do śmierci pracownika układającego poszycie hali targowiskowej.

Czasopismo Inspektor Pracy - cały wykaz