Inspektor Pracy 2018/05

 • W Sejmie RP
  • Uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy (3)
   Od uczczenia minutą ciszy pamięci tych, którzy zginęli, świadcząc pracę, rozpoczęła się 26 kwietnia 2018 r. w Sali im. Anny Walentynowicz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy, zwołana w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Honorowy patronat nad spotkaniem objął marszałek Sejmu Marek Kuchciński.
 • Apel do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (5)
 • Wiadomości nie tylko z kraju (6)
 • Urlop a premie i nagrody (8)
  Wiele wątpliwości praktycznych sprawia ustalenie prawa do wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a dokładnie rozstrzygnięcie, które składniki motywacyjne przyznawane pracownikom należy wliczyć do przedmiotowego wynagrodzenia, a które należy pominąć
 • Wstrzymać eksploatację (12)
  Zmiana ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, jaka miała miejsce w 2007 roku, wprowadziła nowe rodzaje decyzji nakazowych wydawanych przez inspektorów pracy. Jedna z nich została określona w artykule 11 pkt 3 i dotyczyła nakazju wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń w sytuacji, gdy ich eksploatacja powoduje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.
 • Kto chce karać sam musi być bez winy (15)
  Zarzucenie pracodawcy potajemnie nagrywającemu spotkania z załogą esbeckich metod przyczyną ukarania pracownika naganą.
 • Państwowa Inspekcja Pracy na SAWO (17)
  Bezpieczeństwu i ochronie pracy poświęcona jest jedna z największych imprez targowych w Polsce - Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO. W dniach 24-26 kwietnia 2018 r. w Poznaniu odbyła się jej kolejna edycja.
 • SAWO 2018 (18)
 • Upadki z rusztowań (20)
  Rusztowania robocze są jedną z najpowszechniej stosowanych na budowach tymczasowych konstrukcji przeznaczonych do wykonywania prac na wysokości. Prawidłowo zmontowane zapewniają bezpieczeństwo, jednak kontrole przeprowadzane przez inspektorów pracy wykazują, że sposób ustawienia oraz eksploatacji rusztowań pozostawia wiele do życzenia.
 • Motywacja przez korzyści (26)
  Burzą mózgów o korzyściach wynikających ze znajomości prawa pracy i przepisów bhp Aneta Narutowicz, prawnik i historyk z wykształcenia, a nauczyciel z zamiłowania rozpoczyna swoje zajęcia z młodzieżą w Technikum Handlowo-Ekonomicznym w Białymstoku.
 • Wyzysk sklepowy (29)
  Nakazem płacowym na kwotę 20 tysięcy złotych, 6 tysiącami grzywny i zawiadomieniem prokuratury o podejrzeniu popełnienia kilku przestępstw przez pracodawcę zakończyła się kontrola w jednej z sieci sklepów spożywczych.
 • Z archiwum "Inspektora Pracy" (30)
 • Wspomnienie o Edwardzie Zwierzchowskim (32)
 • Biblioteka (35)
 • Brak nadzoru przyczyną śmiertelnego wypadku przy pracy (36)