Inspektor Pracy 2016/11

 • W Sejmie RP
  • Niska skuteczność szkoleń bhp (3)
   Od pożegnania przechodzącego na emeryturę okręgowego inspektora pracy w Krakowie rozpoczęła obrady 18 października 2016 r. w siedzibie  sejmu Rada Ochrony Pracy. Jej członkowie jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek głównego inspektora pracy o odwołanie Tadeusza Fica ze stanowiska szefa małopolskiego okręgu PIP w związku ze zgłoszoną przez niego rezygnacją.
  • Poselska aprobata dla projektu budżetu PIP (3)
   Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 20 października br. pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych projekt budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2017 rok. Przedstawił go główny inspektor pracy Roman Giedrojć.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
  Z gruzińską inspekcją pracy; O chemii w Lyonie; Kontrole portów; Francuzi we Wrocławiu; Dla najlepszych "Lodołamaczy"; Bezpieczeństwo na plakacie; Ochrona pracowników migrujących; Szkolenie społecznych inspektorów; Ze związkowcami o patologiach; Azbest w roli głównej; Konkurs bezpiecznej orki
 • Z radością i satysfakcją. Rozmowa z Tadeuszem Ficem, wieloletnim okręgowym inspektorem pracy w Krakowie (6)
 • Inspekcja pracy - wyzwania przyszłości (8)
  O roli ochrony pracy w Polsce, o jej miejscu w systemie oraz o wyzwaniach stojących przed Państwową Inspekcją Pracy rozmawiano podczas konferencji zorganizowanej 27 października br. w Poznaniu. Inicjatorami spotkania byli: Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Tryb ustalania rolniczej choroby zawodowej (cz. II) (10)
  Na etapie rozpoznania rolniczej choroby zawodowej występują istotne nieścisłości wynikające z niedostosowania tych regulacji do przesłanki polegającej na związku choroby z pracą w gospodarstwie rolnym. Definicja rolniczej choroby zawodowej, tryb jej stwierdzania w świetle aktualnych unormowań prawnych zawiera wiele punktów krytycznych, co wskazuje na konieczność dostosowania go do potrzeb rolników indywidualnych. Inni autorzy, analizujący to zagadnienie na gruncie poprzednio obowiązujących przepisów, także wypowiadali się krytycznie o trybie orzeczniczym oraz wskazywali jego słabości.
 • Czas pracy dyrektora szkoły (14)
  Czy dyrektora szkoły obowiązuje w pracy 8-godzinna norma dobowa, czy też może on pracować więcej, np. 12 godzin na dobę? Czy wychodząc z pracy, powinien zawiadomić przełożonego?
 • AGRO SHOW 2016 (18)
 • Nowości maszynowe w leśnictwie (20)
  Specjalnie ścięte ściany kabiny skidera, by zwiększyć widoczność podczas pracy, a więc i jej bezpieczeństwo, to jedno z wielu rozwiązań stosowanych w nowoczesnych maszynach wykorzystywanych przy pozyskiwaniu i zrywce drewna oraz zagospodarowywaniu lasu. Mogli je poznać przedsiębiorcy i pracownicy leśni, w sumie kilkaset osób, podczas konferencji i pokazów, które odbyły się 25 czerwca br. koło Kępna, na styku trzech województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu został zaproszony do udziału w tym cyklicznym wydarzeniu przez organizatora "Nową Gazetę Leśną".
 • Nikt nie zawinił (25)
  Inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu zakończył kontrolę związaną ze śmiertelnym wypadkiem przy pracy, do którego doszło w marcu br. podczas prac na terenie plebanii w P. Ekipa składająca się z poszkodowanego oraz pracodawcy pracowała przy wierceniu studni z wykorzystaniem maszyny Welco-Drill model WD 80.
 • Dialog polsko-niemiecki (26)
  Cykliczne spotkania instytucjonalnych partnerów w zakresie ochrony pracy z Polski i Niemiec organizowane są od 2011 roku. Obecne, piąte już seminarium "Bezpieczeństwo i higiena pracy" odbyło się w dniach 19-20 października br. we Wrocławiu.
 • Międzynarodowo o prewencji (27)
  Reprezentanci administracji pracy z ośmiu krajów europejskich spotkali się w dniach 13-14 października br. w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu. Obradom przewodniczyła Państwowa Inspekcja Pracy.
 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie
  • W działaniu siła (29)
   Inspektorzy z olsztyńskiego inspektoratu pracy doskonale wiedzą, że trzeba niezwykłej konsekwencji i cierpliwości, by pracodawcy dostrzegli potrzebę wprowadzania w życie zasad bezpieczeństwa pracy, zwłaszcza na terenie tak zagrożonym bezrobociem jak Warmia i Mazury. bez codziennego wysiłku, wielu spotkań i kampanii nie byłoby tego wszystkiego, co już udało się osiągnąć w tym niełatwym terenie.
 • Bezpieczeństwo w ogrodach zoologicznych (33)
  W polskich ogrodach zoologicznych doszło ostatnio do kilku wypadków z udziałem zwierząt niebezpiecznych. Skłoniło to przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz ogrodów zoologicznych do przyjrzenia się obowiązującym przepisom, m.in. dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy w ogrodach zoologicznych. Spotkanie na ten temat odbyło się w lipcu br. na terenie Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu.
 • Biblioteka (35)
  Informacja okresowa - Akty prawne
 • Upadek z autocysterny (36)
  W jednej ze spółek we Włocławku w marcu br. miał miejsce ciężki wypadek przy pracy, któremu uległ pracownik zajmujący się myciem autocystern. Pracodawca zawiadomił o wypadku inspekcję pracy.