Inspektor Pracy 2015/02

 • W Sejmie RP (3)
  Akceptacja programu działania PIP
  Rada Ochrony Pracy XI kadencji na swoim ostatnim posiedzeniu plenarnym 20 stycznia br. w siedzibie Sejmu przyjęła stanowisko w sprawie "Programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2015 oraz planu długofalowego na lata 2013-2015". Dokument był prezentowany przez głównego inspektora pracy Iwonę Hickiewicz podczas poprzednich obrad 2 grudnia ub.r.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
  O hałasie maszyn; Nagroda Gospodarcza Prezydenta; Przyjaznym pracodawcom; Grupa robocza; Nowości i zmiany; Dyplomy dla pracodawców; 16 zasad chroniących życie; Delegowanie pracowników
 • Stanowisko ROP (6)
 • Prewencja na budowie fabryki VW (7)
 • Jasny i wyczerpujący. Rozmowa z Teresą Liszcz, sędzią Trybunału Konstytucyjnego (8)
 • Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym (11)
  Wytoczenie powództwa przeciwko pracodawcy przez wszystkich pracowników, wobec których pracodawca został zobowiązany nakazem inspektora pracy do zapłaty świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy, uniemożliwia wszczęcie i prowadzenie egzekucji administracyjnej roszczeń objętych pozwem.
 • Bhp w ciepłowniach (15)
  Instrukcje organizacji pracy; Instrukcje eksploatacji urządzeń; Sprzęt ochronny; Bezpieczeństwo eksploatacji; Nie tylko nieprawidłowości
 • Organizator pracy bezpiecznej (18)
 • Z badaniami bezpieczniej (20)
  Podczas czyszczenia klejarki w zakładzie nieposiadającym statusu zakładu pracy chronionej płyta dociskowa przygniotła prawą rękę poszkodowanego do płyty grzejnej, w wyniku czego doszło do poparzenia III stopnia całego przedramienia i niemal całego ramienia pracownika. Ramię trzeba było amputować
 • Eksploatacja maszyn w branży drzewnej (25)
  Kontrole przeprowadzane w zakładach branży drzewnej upoważniają do s twierdzenia, że pracodawcy prowadzący tę działalność nie posiadają dostatecznego przygotowania technicznego, nie znają też przepisów, w tym przepisów bhp. Prowadzi to do sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu pracowników.
 • Zderzenie z rzeczywistością. Rozmowa z Jerzym Derpą, zastępcą okręgowego inspektora pracy do spraw nadzoru w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku (28)
 • Zimowa olimpiada (31)
  Już po raz dziesiąty odbyła się Olimpiada wiedzy o bezpiecznej pracy w rolnictwie indywidualnym. 5 grudnia 2014 r. w siedzibie Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku spotkało się 46 lubuskich rolników.
 • Z wizytą w Dreźnie (32)
 • biblioteka (35)
 • Przygnieciony przez agregat (36)