Inspektor Pracy 2015/01


 • Kodeks pracy - czas na zmiany! (3)
  Nie czyni prawa zbyt czytelnym i zrozumiałym..... - rozmowa z Marią Teresą Romer, sędzią Sądu Najwyższego w stanie spoczynku
 • Górnictwo nowych perspektyw (5)
  W Filharmonii Śląskiej w Katowicach 2 grudnia ub.r. odbyły się uroczyste obchody barbórkowe, zorganizowane przez Wyższy Urząd Górniczy. W trakcie spotkania Statuetką św. Barbary, przyznaną po raz pierwszy Przez Fundację "Bezpieczne Górnictwo" im. prof. Wacława Cybulskiego, uhonorowano głównego inspektora pracy Iwonę Hickiewicz oraz wojewodę śląskiego Piotra Litwę.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (6)
  Delegowanie pracowników; Uczniowie rywalizują; Komunikacja a bezpieczeństwo pracy; Podziękowanie dla Wszechnicy; Młodzieżowe zmagania; Zasłużeni związkowcy
 • "Elastyczni" niepełnoetatowcy (8)
  Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin to pracownik, którego normalna liczba godzin pracy, obliczona według średniej tygodniowej lub na podstawie średniej z okresu zatrudnienia wynoszącego maksymalnie jeden rok, jest mniejsza niż normalna liczba godzin pracy w przypadku porównywalnego pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin.
 • Porozumienia zbiorowe w górnictwie (11)
  Źródła prawa pracy; Zamieszanie z układami
 • Nowości wydawnicze (13)
  "Agencje zatrudnienia a praca za granicą"; "Pracujesz w Polsce? Pracuj legalnie"; "Tylko legalnie - poradnik dla podejmujących pracę"; "Legalność zatrudnienia cudzoziemców"
 • Agencje zatrudnienia czy agencje bezprawia? (14)
  Umowy pisemne, Zgodnie z polskim prawem; Właściwa droga
 • Nagrody dla dziennikarzy (17)
 • Sektor budowlany (20)
  Ocenę ryzyka zawodowego należy wykorzystywać w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy na placu budowy, pozwala ona bowiem prawidłowo realizować powierzone pracownikom zadania, wskazuje, w jaki sposób bezpiecznie wykonywać pracę i jakie zagrożenia niesie ze sobą nieprawidłowe wykonywanie pracy.
 • Niebezpiecznie na budowie (24)
  Trzy kontrole dotyczące oceny przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlanych na terenie trzech dużych inwestycji związanych z budową wielorodzinnych budynków mieszkalnych przeprowadził w sierpniu ub.r. inspektor pracy z Oddziału w Białej Podlaskiej.
 • Pole wciąż niezaorane. Rozmowa z Antonim Antonikiem, starszym inspektorem pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku (26)
 • Roboty torowe (29)
 • O krok od porażenia (30)
  Kontrolę przestrzegania przepisów bezpieczeństwa pracy na terenie budowy budynku podstacji trakcyjnej przeprowadził w czerwcu ub.r. inspektor pracy z OIP w Olsztynie. Stwierdził m.in. liczne nieprawidłowości w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych.
 • Z obrad o bezpieczeństwie w budownictwie (31)
 • Ze wspomnień inspektora pracy (32)
 • Śmiertelne poparzenia (36)