Inspektor Pracy 2014/11

 • Sejm przyjął sprawozdanie GIP (3)
 • Wiadomości nie tylko z kraju (6)
  Spotkanie unijnej grupy współpracy; Genetycznie zmodyfikowane; We francuskiej inspekcji pracy; Pracownicy delegowani; O zwalczaniu handlu ludźmi; Polsko-niemiecki dialog; Certyfikaty dla nauczycieli; Szkolenia i porady; Bezpiecznie na placu budowy; Dla ZUL-i
 • W Sejmie RP: Statystyki wypadkowe Agencje pracy tymczasowej i podmioty lecznicze (9)
  Rada Ochrony Pracy 7 października br. przeanalizowała obowiązujący system rejestrowania danych o wypadkach przy pracy. Na posiedzeniu w siedzibie Sejmu materiały na ten temat zaprezentowali przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego
 • Wspólne szkolenie (11)
 • Ochrona trwałości stosunku pracy kobiet w ciąży (12)
  Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży pracownicy, a także w czasie urlopu macierzyńskiego, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.
 • Gdzie drwa rąbią... (16)
  Wypadkowość w leśnictwie w minionych latach można porównać do tej w przemyśle ciężkim czy górnictwie, jeśli chodzi o ciężar wypadków. Mówił o tym Sławomir Kucal, naczelnik w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, która była organizatorem regionalnych, otwartych zawodów drwali. Odbyły sią one we wrześniu tego roku w Nadleśnictwie Gryfice, a stanowiły eliminacje do mistrzostw Polski, które z kolei są przedbiegami do mistrzostw świata, mających się odbyć w 2016 roku w Polsce.
 • Prawa delegowanych obywateli UE i EOG (20)
  Artykuł przedstawia problematykę zatrudniania cudzoziemców delegowanych na terytorium Polski przez pracodawców zagranicznych z siedzibą w krajach należących do Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 • Nowości wydawnicze PIP (23)
 • Jesienne prace polowe (24)
  Na terenie województwa lubelskiego każdego roku dochodzi do wielu tragicznych wypadków podczas prowadzonych przez rolników jesiennych prac polowych. Przyczynami nieszczęśliwych zdarzeń są pośpiech, rutyna, zmęczenie, a także brak świadomości zagrożeń i zła organizacja pracy.
 • Inspektorska kindersztuba. Rozmowa z Mieczysławem Szczepańskim, okręgowym inspektorem pracy w Gdańsku (26)
 • Komputerowy świat na plakacie (29)
  W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie 23 października br. odbyło sią uroczyste otwarcie 3ystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród laureatom XXIII edycji konkursu na plakat dotyczący bezpieczeństwa pracy. W tym roku tematem przewodnim był komputerowy świat. Państwową Inspekcję Pracy reprezentowała Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.
 • Jubileuszowe obchody (30)
 • Ze wspomnień inspektora pracy (32)
 • Biblioteka (35)
 • Niebezpieczne wałki (36)
  W spółce zajmującej się produkcją papieru toaletowego w rolkach i tamborach, ręczników papierowych oraz ręczników typu ZZ w lipcu br. doszło do ciężkiego wypadku przy pracy. Podczas obsługi maszyny do przewijania papieru ręka pracownika została pochwycona i zmiażdżona przez obracające się wałki kalandrujące.