Inspektor Pracy 2014/06

 • W Sejmie RP (3)
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
  Kongres Forum Związków Zawodowych; Majówka z SIP-ami; Szkolenia i konkursy dla młodzieży; W teorii i w praktyce; Sprawny w zawodzie - bezpieczny w pracy; Na forum młodocianych; Poznajmy inspekcyjną rodzinę
 • By uczeń przerósł mistrza (6)
 • Odzyskane wynagrodzenia (9)
  Inspektorzy pracy z OIP w Białymstoku przyczynili się ostatnio do odzyskania przysługujących wynagrodzeń w kwocie przekraczającej półtora miliona złotych. Dzięki pokontrolnym wystąpieniom pracodawcy musieli wypłacić należne wynagrodzenia za pracę, a także inne świadczenia przysługujące pracownikom.
 • Praca o szczególnym charakterze (10)
  Do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach wpłynęło w ostatnich latach wiele wniosków osób zatrudnionych w placówkach służby zdrowia o wydanie nakazu umieszczenia danego pracownika w ewidencji pracowników wykonujących pracę o szczególnym charakterze.
 • Mobbing a inspekcyjna praktyka (14)
  Ustawowo PIP nie ma żadnych możliwości, by formalnoprawnie załatwiać sprawy osób, które zwracają się o pomoc, ponieważ czują się ofiarami mobbingu, szykanowania czy po prostu złego, niesprawiedliwego traktowania w pracy. Inspekcja nie ma możliwości rozstrzygnąć, czy dana osoba faktycznie doświadcza mobbingu, także wyegzekwować od pracodawcy lub współpracowników zmiany zachowania ani poprawić atmosfery w miejscu pracy.
  Inspekcja doradza i wspiera;
 • Wózki jezdniowe z napędem silnikowym (16)
  Pracodawca może prowadzić szkolenie dla kierowców wózków we własnym zakresie lub korzystać z firm zewnętrznych. Szkolenie powinno przebiegać według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki w Mysłowicach albo Akademię UDT.
 • AUTOSTRADA-POLSKA (24)
  Pod patronatem głównego inspektora pracy w Centrum Targowym w Kielcach odbyły się 14-17 maja 2014 r. XX Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA, którym towarzyszyły XI Międzynarodowe Targi Infrastruktury Traffic-Expo-Til, XVI Targi Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych MASZBUD oraz VI Targi Transportu Drogowego.
 • Rzetelny przedsiębiorca leśny (26)
  W Jastrzębiej Górze odbyło się kolejne, czwarte już seminarium w ramach projektu "Rzetelny Przedsiębiorca Leśny". Uczestniczyli w nim przedstawiciele leśników i przedsiębiorców leśnych, wydziałów leśnych uczelni wyższych z Krakowa i Warszawy, techników leśnych, Państwowej Inspekcji Pracy oraz zaangażowanych instytucji z otoczenia biznesu; ogółem ok. 60 osób. W atmosferze intensywnej warsztatowej pracy uczestnicy pracowali nad procedurami oceny i certyfikacji firm leśnych.
 • Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (27)
  Państwowa Inspekcja Pracy uczciła światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Na terenie całego kraju odbywały się spotkania i seminaria poświęcone ochronie pracowników. W Zielonej Górze i we Wrocławiu zorganizowano uroczyste konferencje dotyczące bezpiecznej pracy.
 • Nowości wydawnicze PIP (28)
  W związku z kampanią "Zanim podejmiesz pracę" dotychczasową serię ulotek uzupełnią trzy nowe pozycje: "Urlopy", "Niepełnosprawny pracownik" oraz "Pracownik młodociany"
 • Ze wspomnień inspektora pracy (29)
 • Siła spokoju. Rozmowa z Kazimierzem Zienkiewiczem, kierującym zespołem samodzielnych stanowisk ds. nadzoru i kontroli w OIP w Olsztynie (30)
 • Listy kontrolne (33)
  Zarządzanie  bezpieczeństwem pracy; Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy
 • Biblioteka (35)
 • Poparzony asfaltem (36)