Inspektor Pracy 2014/05


 • W Sejmie RP (3)
  Sesja upamiętniająca ofiary wypadków.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
  Nauka przez działanie; SLIC na roboczo; Dla producentów maszyn; Środki ochrony indywidualnej; Językiem migowym; W polskim górnictwie; Bezpiecznie od startu; Szkolenie przedsiębiorców
 • 28 Kwietnia (6)
  Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy - Z wizytą u laureata; Refleksja nad bezpieczeństwem; Poszukiwanie rozwiązań; Chemia w pracy
 • Na Targach SAWO 2014 (7)
  Od 9 do 11 kwietnia br. odbywały się w Poznaniu XXII Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWI 2014, które są największą tego typu imprezą branży bhp w Europie Środkowo-Wschodniej.
 • Przyszłość sektora środków ochrony indywidualnej (9)
  W Finlandii dyskutowano nad rewizją dyrektywy 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących środków ochrony indywidualnej. Państwową Inspekcję Pracy reprezentował starszy inspektor Jarosław Nyzio z OIP w Poznaniu.
 • Niebezpieczny upadek (13)
  Utrata równowagi podczas prac na wysokości doprowadziła do upadku, który omal nie skończył się śmiercią pracownika. uratowała go błyskawiczna reakcja kolegi. Poszkodowany odniósł jednak poważne obrażenia.
 • Naruszenia przepisów o czasie pracy (14)
  Działania podejmowane przez inspektorów pracy, w ramach kontroli czasu pracy, niewątpliwie miały duże znaczenie i duży wpływ na poziom wiedzy o przepisach z zakresu czasu pracy, zwłaszcza wśród kadry zarządzającej średniego szczebla, bezpośrednio organizującej i rozliczającej czas pracy, a także na skalę występujących zjawisk.
 • Osprzęt do podnoszenia ładunków (20)
  Podczas prac związanych z podnoszeniem i transportem ładunków wykorzystywane są różne urządzenia służące do tego celu, jednak nie wszystkie uznaje się za osprzęt do podnoszenia.
 • Wiedza, która zaprocentuje (23)
  Lektura do poduszki; Na plantacji umowa sezonowa
 • Potęga tkwi w ludziach. Rozmowa ze Stanisławą Ziółkowską, okręgowym inspektorem pracy w Poznaniu (26)
 • Ze wspomnień inspektora pracy (29)
 • Bez wskazywania palcem. Rozmowa z Adamem Derzą, kierującym sekcją prewencji i promocji w OIP w Lublinie. (30)
 • O prawie pracy inaczej (33)
  W reprezentacyjnej sali Urzędu Miasta w Zamościu odbyła się 9 kwietnia br. konferencja naukowa "Relacje międzyludzkie w środowisku pracy na tle nauki papieża Jana Pawła II". Okazją do podjęcia tej tematyki była zbliżająca się kanonizacja papieża Polaka.
 • Niefrasobliwość przyczyną wypadku (36)