Inspektor Pracy 2014/02

 • W Sejmie RP (3)
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
  Posłowie przyjęli program PIP; Szkolenie z UDT; Na komisji i szkoleniu; O zdrowiu; Debaty o gospodarce, pracy i społeczeństwie; Udział w targach edukacji i pracy; Genewa - MOP; Kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego
 • Odznaczenia dla pracowników PIP (6)
 • Rocznicowa wystawa w Sejmie (10)
 • Umowa o pracę na zastępstwo (12)
  W doktrynie istnieje pogląd dopuszczający możliwość rozwiązania umowy w celu zastępstwa za trzydniowym okresem wypowiedzenia niezależnie od długości trwania tej umowy, jak również braku uzgodnień w tym zakresie w umowie. W praktyce jest on również powszechnie przyjęty przez pracodawców i pracowników.
 • Przestępstwo oraz zawiadomienie o jego popełnieniu (14)
  Obowiązek zawiadomienia; Odmowy i umorzenia; Brak zawiadomienia jako przestępstwo
 • Z kuluarów gali na Zamku Królewskim (18)
 • Najlepsi nagrodzeni. Podsumowanie konkursów i kampanii prewencyjnych (20)
 • Zgoda buduje. Rozmowa ze społecznym inspektorem pracy (21)
 • Rusztowania przyścienne (25)
  Zagrożenia; Projekty i materiały; Montaż i eksploatacja; Najważniejsze podstawowe normy dotyczące rusztowań
 • O bezpieczeństwie (nie tylko) w cementowni (29)
 • Jaśniejsza strona prawdy. Rozmowa z Ryszardem Iwańcem, nadinspektorem pracy OIP w Krakowie (31)
 • Biblioteka (35)
 • Wypadek w wykopie (36)