Inspektor Pracy 2013/12

 • W Sejmie RP (3)
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
  Litwa - Posiedzenie SLIC; Bułgaria - Legalność zatrudnienia; Holandia - Wizyta studyjna....
 • Gala wręczenia nagród na Zamku Królewskim (6)
  Na Zamku Królewskim w Warszawie 27 listopada br. odbyła się uroczystość wręczenia corocznej Nagrody im. Haliny Krahelskiej oraz nagród i wyróżnień w XX edycji konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej". Wzięli w niej udział przedstawiciele prezydenta, parlamentu, rządu, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców.
 • Laureaci tegorocznych nagród (8)
 • Przestępstwo oraz zawiadomienie o jego popełnieniu (20)
 • Bezpieczna praca, to się opłaca (25)
 • Rozstrzygnięto konkursy (25)
 • Bez kluczyka i stacyjki (26)
  Niezabezpieczony podest;
 • Sztuka wyciągania wniosków (28)
  Wywiad z Marianem Szyszko, szefem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie
 • Nie tylko szlachectwo zobowiązuje (30)
  Wywiad z Wiesławem Rendą, nadinspektorem pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w szczecinie, Oddział w Koszalinie
 • Forum Sołtysów Województwa Śląskiego (33)
 • O wizytacjach prac polowych (33)
 • Wśród dzieci (34)
 • Stres XXI wieku (34)
 • "Salus publica" dla dziennikarzy (35)
 • Tragiczny wypadek podczas rozładunku (36)