Inspektor Pracy 2013/11

 • W Sejmie RP (3)
 • Wiadomości nie tylko z kraju (6)
  Na konferencji o stresie; Święto budowlanych; O programach prewencyjnych; Forum Jednolitego Rynku; W Volkswagenie o bezpieczeństwie; SLIC w Polsce; O legalności zatrudnienia
 • Konferencja na Ukrainie (9)
 • Kodeks pracy po nowelizacji (11)
 • Zatrudnianie w oświacie (14)
  Inspiracją do napisania artykułu były doświadczenia z kontroli przeprowadzonych w ubiegłym roku w 31 placówkach oświatowych na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie. Przedmiotem kontroli była prawna ochrona pracy pracowników niebędących nauczycielami, a także zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy, głównie dotyczące przygotowania do pracy
 • Mistrzostwa Polski Drwali (16)
 • Strzał w dziesiątkę (17)
 • Srebrna siekiera (20)Kolejna edycja Konkursu o Srebrną Siekierę Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudka odbyła się 27 września br. Tradycyjnie współorganizatorem i fundatorem jednej z nagród był Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku.
 • Z pensją i zasiłkiem (21)
 • Zbyt głośna muzyka (22)
  W ramach działań kontrolno-nadzorczych, przeprowadzonych w związku z realizacją tematu centralnego "Zagrożenia związane z występowaniem hałasu w środowisku pracy", inspektor pracy krakowskiego Okręgowego Inspektoratu Pracy przeprowadził kontrole w dwóch instytucjach kultury w Krakowie - w filharmonii i w operze. Najważniejszym celem kontroli było rozpoznanie stopnia natężenia hałasu w trakcie wykonywania pracy artystycznej przez muzyków orkiestry i artystów chóru.
 • Bezpiecznie na dachu (24)
  Prace na dachach należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych. Wykonujący je pracownicy są narażeni na utratę zdrowia bądź życia wskutek upadku. Wypadki związane z pracami wysokościowymi stanowią dużą część wszystkich wypadków przy pracy, szczególnie tych śmiertelnych.
 • Środki ochrony roślin (26)
  Zagrożenia związane ze stosowaniem środków ochrony roślin wynikają z ich toksyczności, braku selektywnego działania oraz łatwości przenikania do organizmów ludzi i zwierząt. Charakterystyczna jest różnorodność związków chemicznych stosowanych równocześnie lub zamiennie nawet co kilka dni.
 • Dobre praktyki w leśnictwie (28)
  Przetargi organizowane w nadleśnictwach na usługi w zakresie gospodarki leśnej, w których jedynym kryterium jest cena, spowodowały, że często wygrywają je nie najlepsi przedsiębiorcy, posiadający sprzęt i wykwalifikowany personel, lecz najtańsi, co skutkuje zdecydowanie gorszym wykonawstwem lub zatrudnianiem na czarno.
 • Katastrofa na siedleckiej budowie (31)
 • Dwa tysiące kontroli. Rozmowa ze Sławomirem Dąbrowskim, starszym inspektorem pracy z OIP w Warszawie, Oddział w Siedlcach (32)
 • Inspekcja radzi młodym (34)
 • Zła komunikacja przyczyną tragedii (36)