Inspektor Pracy 2013/09

 • W Sejmie RP (3)
  Czas pracy i wynagrodzenia; O bezpieczeństwie w gospodarstwach rolnych
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
  Dla bezpieczeństwa na budowach; Przyszłość społecznej inspekcji pracy; Inspekcja na Master Truck
 • Zmasowane kontrole (6)
 • Po harcersku o bezpieczeństwie w rolnictwie (7)
 • Urlop w oddziale przedszkolnym (8)
  Wyraźnym przykładem braku spójności obowiązujących przepisów oświatowych, tj. ustawy o systemie oświaty oraz Karty nauczyciela, jest problematyka udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom wychowania przedszkolnego, którzy realizują swoje obowiązki w oddziale przedszkolnym utworzonym w szkole podstawowej.
 • Fałszerstwo i inne przestępstwa (10)
 • Małgorzata Porażyńska, okręgowy inspektor pracy w Bydgoszczy, w rozmowie z "IP" (12)
 • Różne drogi, jeden cel (14)
  Już po raz kolejny pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku spotkali się z przedstawicielami norweskiej inspekcji pracy w Oslo. Celem wizyty, która odbyła się w październiku ub.r. było między innymi zapoznanie się z warunkami i metodami kontroli w zakładach branży stoczniowej.
 • Dom Hansa Scharouna (20)
 • Dialog i zaufanie (24)
 • Żurawie pod specjalnym nadzorem (26)
 • Niebezpieczna praca w lecie (28)
 • Rozmowa z Tadeuszem Ficem, okręgowym inspektorem pracy w Krakowie (31)
 • Ofiara wypadku jego sprawcą (36)