Inspektor Pracy 2013/08

 • W Sejmie RP (3)
  Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 9 lipca br. w siedzibie Sejmu pozytywnie oceniła sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w roku ubiegłym. W przyjętym w tej sprawie stanowisku sformułowała kilka wniosków, zalecając ich realizację. Inspekcja pracy przedstawiła w czasie obrad materiał na temat zatrudniania i bezpieczeństwa pracy pracowników młodocianych.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
  U Rzecznika Praw Obywatelskich; Konkurs plastyczny; Nowa siedziba w Krośnie; Chińczycy w ośrodku szkolenia inspekcji; Bezpieczne gospodarstwo rolne; Na komisji senackiej; Porozumienie i Akademia SIP; Praca na wysokości; Trzy inspekcje; Dni otwarte; Delegowanie pracowników; Ocena systemu inspekcji pracy
 • Akcja "Bałtyk" (8)
  Przez dwa pierwsze tygodnie lipca codziennie, również w soboty i niedziele, Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie prowadził akcję informacyjną skierowaną w szczególności do młodzieży podejmującej pracę sezonową na terenie województwa zachodniopomorskiego lub wypoczywającej nad morzem. W dwóch namiotach i trzech oznakowanych busach można było otrzymać informacje i porady z zakresu prawa pracy.
 • Mama wraca do pracy (10)
 • Na zielonej Ukrainie (11)
  W dniach 10-12 czerwca br. delegacja OIP w Lublinie gościła na Ukrainie. Było to kolejne spotkanie w ramach trwającej już kilka lat współpracy pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Lublinie a Okręgiem Wołyńskim na Ukrainie.
 • Jest ryzyko, nie ma zabawy (12)
  Szkolenia i konsultacje; Dziewczyna z pasją; Ambitni i uparci
 • Rodzicielstwo - Europejskie dyrektywy (16)
  Dyrektywa Rady 96/34/WE; Dyrektywa Rady 2010/18/UE; Kodeks pracy
 • "Bieszczady 2013" Rajd (18)
 • Modernizując polską kolej (20)
  Niebezpieczna beztroska; Kwalifikacje obcokrajowców
 • Wydawnictwa PIP (23)
 • Ja tylko pomagam (26)
  rozmowa z Barbarą Soboń, nadinspektorem pracy, wieloletnim kierownikiem Oddziału PIP w Zamościu
 • Życie nie wraca (29)
 • Informacja z rajdu (31)
 • Biblioteka (35)
  Informacja okresowa; Akty prawne
 • Śmierć w cukrowni (36)