Inspektor Pracy 2013/06-07

 • W Sejmie RP (3)
  Kontrole legalności zatrudnienia, czasu pracy i wynagrodzeń.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
  Konkurs dla uczniów rzemiosła; Majówki z SIP-ami; Zagrożenia w rolnictwie; Mobilna Europa; O nadzorze rynku; Komitet Wyższych Inspektorów Pracy; Znają prawo pracy; Na Komisji o prewencji; Z UDT-em do rolników; Na rzecz niepełnosprawnych
 • Wystarczy jedna procedura powypadkowa (7) Zróżnicowanie procedur dokumentowania i zgłaszania wypadków związanych z wykonywaniem pracy wydaje się już dziś niepotrzebne. Jest anachronizmem z okresu PRL-u, powodującym tylko dodatkowe biurokratyczne obciążenie dla pracodawców, a do tego wywołującym liczne wątpliwości interpretacyjne.
 • Zakaz konkurencji w prawie pracy (10)
  Zakres przedmiotowy; Różnice między umowami; Naruszenie zakazu
 • Bez asekuracji i bezpiecznych rusztowań (13)
 • Systemowe zarządzanie bhp (14)
  Inspekcja ma możliwość skutecznego zachęcania pracodawców do wprowadzania systemu zarządzania bhp poprzez uświadomienie im możliwych korzyści.
 • Jak wybielić szarą strefę? (16)
  Bilans zysków i strat; Obchodzenie przepisów; Antidotum; U sąsiadów
 • Przy telefonie, przed mikrofonem i kamerą... (19)
  Jedną z form tegorocznej kampanii informacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy "Zanim podejmiesz pracę" są telefoniczne dyżury prawne ekspertów inspekcji w mediach centralnych i regionalnych.
 • Inspekcja pracy na ziemiach polskich pod zaborami (22)
  Polska inspekcja pracy liczy sobie 94 lata; ale czy na pewno tyle? Przedstawiamy artykuł, który pozwala spojrzeć na historię naszego urzędu w nieco odmienny sposób. Autorem jest Tomasz Kozłowski, nasz kolega - inspektor pracy, który zbadał wiele archiwów i zechciał podzielić się swoją wiedzą w tym zakresie.
 • Kontrola musi uczyć (36)
  Prewencja jest - a w każdym razie powinna być - elementem każdej kontroli. Kontrola nie może ograniczać się wyłącznie do karania, musi taż uczyć. Dlatego każdy inspektor powinien wiedzieć, że kontrole muszą zawierać również elementy prewencji, która ma wykluczać sytuacje prowadzące do wypadków.
 • Szanuj życie (38)
  To nazwa trzyletniej kampanii PIP adresowanej do rolników prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne, członków ich rodzin, a także do wszystkich osób pracujących w gospodarstwach rolnych.
 • Żniwne zagrożenia (40)
  Okres prac żniwnych i pożniwnych należy do najbardziej niebezpiecznych momentów w pracy rolnika. To zwykle czas decydujący o kondycji ekonomicznej gospodarstwa, o środkach na utrzymanie rodziny i produkcji. Spiętrzenie pracy, wynikające z wegetacji roślin oraz warunków pogodowych, powoduje pośpiech i zdenerwowanie, co negatywnie wpływa na sposób wykonywania pracy i niejednokrotnie prowadzi do poważnych wypadków.
 • Bezpieczne dzieciństwo na wsi (42)
  Jednym z zadań Państwowej Inspekcji Pracy jest inicjowanie przedsięwzięć służących bezpieczeństwu pracy na wsi. Corocznie Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie realizuje program informacyjno-promocyjny "Ochrona pracy w rolnictwie indywidualnym", adresowany nie tylko do rolników, ale także do dzieci, które często pomagają w gospodarstwie rolnym.
 • Nowości wydawnicze PIP (43)
  Praca w wysokich i niskich temperaturach - Informacje dla pracodawców; Bezpieczne pozyskanie drewna - Jakub Chojnicki
 • Wielkie przyspieszenie (44)
  Wywiad z Krzysztofem Groniewskim, nadinspektorem pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach
 • Biblioteka (47)
  Informacja okresowa, Akty prawne, Normy, Artykuły z czasopism
 • Śmiertelny brak informacji (48)
  Inspektor pracy stwierdził, że nieprawidłowości w zakresie określenia częstotliwości przeprowadzania badań okresowych pompy wraz z wysięgnikiem można zaliczyć do przyczyn zaistniałego wypadku.