Inspektor pracy 2013/04

 • W Sejmie RP (3)
  O umowach cywilnoprawnych
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
  O funkcjonowaniu dyrektyw; Kampania na komisji; Akademia kompetencji; Moja pierwsza praca; Przed wiosennymi pracami polowymi; W słowackiej inspekcji pracy; O współpracy z rzemiosłem; Zagrożenia psychospołeczne; Chińska delegacja we Wrocławiu; Obradowała grupa robocza; Nagrody za najlepsze książki prawnicze
 • BHP na targach (6)
 • O człowieku i pracy (8)
 • Ochrona przedemerytalna (9)
  Skutkiem stopniowego podwyższania wieku emerytalnego jest konieczność ustalania przedemerytalnego wieku ochronnego dla każdego pracownika indywidualnie, stosownie do daty jego urodzenia, a także do warunków, jakie musi on spełniać, aby uzyskać prawo do emerytury.
 • Pracownicy mobilni (12)
  Ze względu na specyfikę tego typu pracy pracodawcy najczęściej korzystają z elastycznych systemów czasu pracy, takich jak na przykład zadaniowy czas pracy. Dzięki takiemu systemowi pracownik mobilny może decydować o długości dnia pracy. Powierzone zadania wykonuje samodzielnie, a w czasie pracy przemieszcza się od klienta do klienta.
 • Olimpiada Młodych Producentów Rolnych (15)
 • AGROTECH (16)
 • Promocja systemowego zarządzania bezpieczeństwem pracy (18)
  Ponieważ działania koncernu w ramach Kampanii Bezpieczeństwa Wykonawców wpisują się w przedsięwzięcia PIP podejmowane na rzecz bezpieczeństwa pracy w różnych dziedzinach gospodarki, w tym szczególnie o znacznym nasileniu zagrożeń zawodowych, inspekcja pracy przystąpiła do współpracy z Grupą Ożarów S.A., udzielając pomocy merytorycznej organizatorom kampanii.
 • Kolejne kłopoty z metrem (22)
 • Bezpieczeństwo z dyplomem (24)
 • Rolniku - szanuj życie! (26)
  Chociaż od ponad 10 lat obserwujemy stałą tendencję spadkową liczby wypadków w rolnictwie indywidualnym, ten sektor gospodarki nadal należy do najbardziej wypadkowych. Co roku dochodzi do ok. 90 wypadków śmiertelnych przy pracy. Świadomość zagrożeń związanych z pracą rolniczą, a także sposobów ich eliminowania jest wciąż niewystarczająca.
 • Budowanie autorytetu (28)
 • Biblioteka (31)
 • O krok od tragedii (32)
  Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych w zakładzie, jak i ocena ryzyka dla operatora ładowarki nie uwzględniały zagrożenia związanego z możliwością przebywania kierowcy w skrzyni ładunkowej pojazdu.