Inspektor Pracy 2011/06

 • Anna Tomczyk głównym inspektorem pracy (3)
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
 • Nadal mała skuteczność postępowań karnych (6)
 • Wciąż aktualne priorytety w budownictwie (7)
 • Wizyta przedstawicieli brytyjskiej inspekcji pracy (8)
 • Konkurs o zasadach bhp dla młodzieży (10)
 • Wynagrodzenie pracowników pełniących dyżury medyczne (12)
  Pojawiło się wiele wątpliwości związanych z interpretowaniem przepisów
  dotyczących naliczania wynagrodzenia pracowników pełniących
  dyżury medyczne. Kontrole na terenie województwa śląskiego
  wykazują nieprawidłowości związane z naliczaniem tego wynagrodzenia.
  Najwięcej problemów dotyczy ustalania wysokości tzw. "normalnego
  wynagrodzenia" za godzinę dyżuru medycznego.
 • Ścinka drzew (14)
 • Ścinka (16)
 • O elastyczności w zatrudnieniu słów kilka... (18)
  - Polski Kodeks pracy jest przeciwko pracodawcom! Jest zbyt
  szczegółowy, przestarzały, a prawo chroni wyłącznie pracowników! -
  słyszę podczas niejednej prowadzonej przeze mnie kontroli.
  Nie mam pewności, czy owi wzburzeni pracodawcy zmodyfikują
  swoje biznesowe podejście do pracowników. Wiem jednak na pewno,
  że polski Kodeks pracy i inne akty normatywne warto uważnie przeczytać... 
 • Stadion w Gdańsku (21)
 • Szkodliwe czynniki biologiczne i chemiczne (22)
  We wszystkich kontrolowanych zakładach opieki zdrowotnej pracodawcy
  nie przeprowadzili oceny narażenia związanego z procesami, w których
  występują czynniki biologiczne, w celu ustalenia stopni hermetyczności
  wymaganych dla poszczególnych szkodliwych czynników biologicznych.
 • Nowości wydawnicze PIP (25)
 • Upadki, poślizgnięcia (26)
 • Spokojny sen pracodawców (27)
 • Niebezpieczne wykopy (28)
 • Brak konfliktu wyznacznikiem dobrej atmosfery? (29)
 • Utrata palców efektem niewiedzy (32)