Inspektor Pracy 2011/05

 • Główny inspektor pracy przedstawił sprawozdanie za 2010 r. (3)
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
 • Uroczysta sesją Rady Ochrony Pracy (6)
 • Konferencja (7)
 • Wypadek, awaria, katastrofa (8)
 • Utajnienie tożsamości świadka (10)
  W sytuacji, gdy postępowanie kontrolne inspektora pracy zostało uznane
  za odrębne od postępowania administracyjnego, to w konsekwencji, na
  postanowienie o zachowaniu w tajemnicy tożsamości osoby przesłuchiwanej
  w charakterze świadka wydane w trakcie postępowania kontrolnego,
  nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
 • Blaski i cienie polskich technik alpinistycznych (12)
  Ze względu na brak jednoznacznych uregulowań prawnych dotyczących
  technik alpinistycznych w Polsce stosowane są szczegółowe normy
  europejskie w części sharmonizowane z polskimi normami. Problem polega
  jedynie na tym, że część z nich nie jest jeszcze przetłumaczona.
 • Zawieszenie zakładowego układu zbiorowego pracy (14)
 • Techniki alpinistyczne na Stadionie Narodowym (16)
 • W górnictwie węgla kamiennego (18)
 • zagrożenia wybuchem w energetyce zawodowej (20)
 • Niebezpieczne i szkodliwe (22)
 • Koordynacja prac leśnych (24)
  Koordynator wykonując swoje zadania, nie kieruje pracownikami
  i nie organizuje im pracy. Stąd też, w żadnym stanie faktycznym
  i prawnym nie można mu przypisać odpowiedzialności wykroczeniowej,
  jaka ciąży na pracodawcy bądź osobie kierującej pracownikami, czy też
  na przedsiębiorcy nie będącym pracodawcą, a organizującym pracę
  osobom fizycznym
 • Bezpieczne dziecko na wsi (27)
 • Jan Paweł II - Papieżem świata pracy (28)
 • Kultura organizacji a kultura kraju implementacji (30)
 • Biblioteka (31)
 • Złamana noga efektem nieuwagi i lekceważenia zagrożenia (32)