Inspektor Pracy 2011/02

 • Posłowie zapoznali się z programem PIP (3)
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
 • Inspekcja pracy na targach budownictwa "BUDMA 2011" (6)
 • Podobne zadania, odmienne funkcjonowanie (8)
  W Portugalii inaczej niż w Polsce rozwiązana jest kwestia nakładania
  grzywien za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy i bhp.
  Grzywna nakładana jest co do zasady na pracodawcę, jako jednostkę
  organizacyjną. Wysokość grzywny zależy od ciężkości przewinienia
  oraz od zadeklarowanego przez pracodawcę przychodu za rok ubiegły.
 • 112 metrów ponad Wisłą (11)
 • Ustalenie istnienia stosunku pracy (12)
  Różne źródła szacują, że w Polsce na podstawie umów cywilnoprawnych
  zatrudnionych jest od 1,5 do 2 milionów osób. Ile z tych osób pracuje
  w warunkach noszących znamiona stosunku pracy? Tak naprawdę nie
  wiadomo. Pobieżna analiza sposobu wykonywania pracy, jej organizacji,
  naliczania wynagrodzeń w większości przypadków wskazuje na występowanie
  cech stosunku pracy.
 • Problemowe odśnieżanie dachów (14)
  Z wieloletnich doświadczeń wynika, że nawet prawidłowo zaprojektowane
  i wykonane konstrukcje dachów ulegały katastrofom w wyniku większego
  obciążenia śniegiem, niż określały to normy.
 • Największy na świecie (16)
 • Zagrożenia o charakterze publicznym (20)
 • Norwegowie a budowa stadionu na EURO (22)
 • Browar (24)
 • EURONEWSY (26)
 • Prewencja w 2011 r. (27)
 • Nowości wydawnicze (28)
 • Jak rozmawiać, by nie irytować rozmówcy? (29)
 • Z redakcyjnej poczty (29)
 • Pod inspektorską lupą (30)
 • Biblioteka (31)
 • Śmierć przy zadawaniu paszy (32)